Globální talent management ve společnosti Siemens

18 měsíců stačilo společnosti Siemens k tomu, aby zavedla globální systém řízení talentů, do něhož je zapojeno 400 000 uživatelů v 80 zemích, kteří hovoří 20 různými jazyky. Svou strategii globální transformace HR založila na principu cloud computingu.

Německý technologický gigant Siemens působí ve 190 zemích světa. 32 % zaměstnanců pracuje na domácím trhu v Německu, 23 % v Americe a 28 % v regionu EMEA. Podniká také na rozvíjejících se trzích, kde je pro ni růst, a tudíž i řízení talentů, obzvláště důležitý. V roce 2009 přijal 51 500 nových zaměstnanců.

Jak uvedl viceprezident pro řízení firemních informačních technologií Siemensu Jurgen Strahwald, firma se potýkala s neprůhledným přístupem k talentům. „Měli jsme různé aplikace v různých zemích. Například v Německu jsme sice měli velmi dobrý přehled o situaci, na rozvíjejících se trzích a v rámci rychle rostoucích ekonomik jsme však nedokázali získat nejlepší talenty,“ shrnuje Strahwald. Z hlediska lepší podpory strategie růstu společnosti bylo zřejmé, že je třeba transformovat stávající strategii HR a přetvořit ji v globální strategii.

Global People Strategy

Základem globální HR strategie Siemensu je podle viceprezidentky pro HR Marion Horstmannové jednoduchý předpoklad mít správné lidi na správných místech a propojit strategii zaměstnávání s globální obchodní strategií firmy. Konkrétní požadavky zahrnovaly aktivní zaměstnavatelský branding, zdokonalení náboru, globální leadership a rozvoj, globální talent pool, efektivní KPIs či společný jazyk ve všech částech světa.

V době, kdy probíhala transformace HR, probíhala také strategická transformace IT. Obě oddělení proto společně identifikovala své specifické potřeby a potenciální poskytovatele řešení. Nakonec se přiklonila k technologii cloud computingu, tedy možnosti vývoje a používaní počítačových technologií prostřednictvím internetu.

Řešení se jménem 4Success

V březnu 2009 vybral Siemens jakožto dodavatele programu pro globální řízení talentů společnost SuccessFactors, která zaujala svým řešením Business Execution. Tak vznikl program, který Siemens interně nazývá 4Success. V říjnu 2009 byl celosvětově spuštěn první modul Target Setting. Do července 2010 následovalo spuštění modulů Recruiting Management, Evaluation, Roundtable a Learning. Do konce roku 2010 to již bylo sedm modulů od stanovování cílů přes řízení výkonnosti a odměňování až po nábor a profily zaměstnanců.

„Cloud comuting dokáže výrazně urychlit rozmisťování pracovních sil,“ uvádí CIO Siemensu Norbert Kleinjohann. „Začínali jsme s modulem pro stanovování cílů, do kterého jsme zapojili 170 000 zaměstnanců. Nyní máme v programu 4Success zadány informace o 400 000 zaměstnancích a evidujeme 40 000 přihlášení denně.“

Data o zaměstnancích jsou nyní transparentně sdílena napříč celou organizací ve standardizovaném formátu. Znamená to, že interní uchazeči ve všech zemích mohou být vzájemně porovnáváni na základě identifikace svých dovedností. V roce 2011 plánuje Siemens spuštění tří programů variabilního odměňování a další optimalizaci systému.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone