Hybridní model práce: Pandemie postavila zaměstnavatele před velké rozhodování

Už před bezprecedentním rokem 2020 umožňovaly některé firmy svým zaměstnancům kombinaci práce z kanceláře a z domova, ale většinou pouze ve velmi omezené míře ve prospěch domácího prostředí. Pandemie COVID-19 tento poměr obrátila. Nyní, když se situace pozvolna normalizuje, firmy čelí mnoha otázkám, jak se k hybridnímu modelu práce postavit do budoucna.

Ilustrační foto-hybridní model-EY

Z průzkumu společnosti EY vyplývá, že s hybridní formou většina počítá. 72 % zaměstnavatelů totiž plánuje zredukovat kancelářské prostory a zbylé primárně využívat ve chvílích, kdy zaměstnanci potřebují spolupracovat ve skupině anebo se setkat s klientem. 84 % zaměstnavatelů pak počítá s tím, že budou pracovat s technologiemi a daty tak, aby byly prostory i energie využívány efektivně, a hlavně aby byli jejich zaměstnanci se zvoleným přístupem – ať už bude jakýkoliv – spokojení.

Už během června a července minulého roku provedla EY rovněž průzkum mezi 4 000 zaměstnanci a zaměstnavateli, aby zjistila, jakým způsobem mění pandemie způsob práce napříč různými společnostmi. Obě strany – jak vedení (79 %), tak jejich podřízení (84 %) – se shodly na tom, že digitální nástroje jsou zásadním prvkem nejen během pandemie, ale jsou také naprosto nezbytné i do budoucna.

Samotná EY se pro pokračování hybridního modelu i po odeznění pandemie rozhodla po velkém průzkumu mezi svými zaměstnanci.

„Zeptali jsme se všech našich zaměstnanců, do jaké míry se chtějí po pandemii vracet do kanceláří, a obvykle na to reagovali, že maximálně na dva až tři dny v týdnu,“ říká vedoucí partnerka EY Česká republika Magdalena Souček. „Trochu mě to osobně překvapilo. Myslela jsem, že jim bude kancelářské prostředí a tým víc chybět, ale každý z nás má jiné priority a my jako společnost to respektujeme.“

Hybridní model práce

Jaký je vlastně účel kanceláře jako prostoru? Potřebujeme ji pro získání pracovních výsledků naprosto nezbytně? Odpověď není a ani nemůže být jednoznačná. Vše se totiž odvíjí od oborového zaměření firmy a v dané struktuře záleží pak i na pracovní náplni jednotlivých týmů.

Zaměstnavatelé tak nyní stojí na křižovatce, ze které vedou tři cesty, a nezbývá jim nic jiného než si jednu z nich vybrat. Buď navrhnou plán, kterým by se do budoucna mohla firemní politika řídit, implementují jej a v průběhu času se vychytají všechny jeho mouchy, nebo budou experimentovat s tím, co funguje a co ne. Zkrátka budou zkoušet, co by do budoucna mohlo zaměstnancům vyhovovat nejlépe – zařadit nové modely práce, nové využití technologií, nové postupy v pilotních fázích apod. a počkat, co se ujme. Třetí možností je ponechat pracovní prostředí v „předcovidovém“ módu a na základě dopadu této volby na pracovní výkon zjistit, jestli je to ta správná cesta.

Spor o práci z domova

Otázku o budoucím nastavení pracovního modelu teď řeší firmy po celém světě, od těch nejmenších až po světoznámé giganty. Například kalifornský Apple se rozhodl, že by zaměstnanci měli být v kancelářích osobně přítomní každé pondělí, úterý a čtvrtek. Skupina zaměstnanců se ale proti dopisu generálního ředitele společnosti Tima Cooka ostře vymezila s tím, že ne všem návrat do kanceláří vyhovuje. V otevřené odpovědi tak mimo jiné požadují, aby si mohli zaměstnanci autonomně rozhodovat o tom, jestli budou pracovat v kanceláři nebo z domova a také si přejí nahlédnout do reportů o dopadu návratu do kanceláří na životní prostředí.

I to je totiž jeden z aspektů, kteří zaměstnavatelé při úvahách o hybridním modelu práce zvažují. Ve chvíli, kdy zaměstnanci omezí nutné cesty přímo do místa pracoviště, se totiž nejen snižuje množství produkovaných emisí oxidu uhličitého v dopravě, firmy ale zároveň ušetří na energiích nebo vodě na toaletách a v kuchyňkách.

Autonomie zaměstnanců

60 % zaměstnavatelů se domnívá, že by si měli zaměstnanci sami rozhodovat o tom, kdy a jak často chtějí chodit do kanceláře.

Home office jako podmínka

79 % zaměstnanců uvedlo, že možnost práce z domova (nebo vzdáleně) bude jedním z určujících faktorů při hledání nového zaměstnání.

S hybridním modelem počítá i EY

Vedení českých kanceláří EY poslalo všechny zaměstnance na home office hned, co pandemie odstartovala, a v hybridním módu funguje dodnes. „Zaměstnanci se postupně začínají vracet do kanceláří, samozřejmě za přísných hygienických podmínek včetně neustálého antigenního testování,“ popisuje aktuální situaci HR Director EY Česká republika Olga Lamačková. „Co se týče hybridního režimu v budoucnu, domníváme se, že ten už zůstane neoddělitelnou součástí naší práce. Samozřejmě záleží na tom, co všechno nám umožní moderní technologie a jaký dopad to bude mít na naší firemní kulturu.“

„V EY dokážeme s nastavením nového hybridního modelu našim klientům pomoci v pracovněprávní i daňové oblasti. S našimi klienty ale řešíme i další velmi důležité otázky, které s novým nastavením úzce souvisí – třeba motivaci zaměstnanců a jejich odměňování, změny v HR procesech nebo vzdělávání,“ představuje některé z celé řady nabízených služeb EY vedoucí partnerka týmu poradenství v oblasti HR Martina Kneiflová.

Možností hybridního modelu práce přispívá EY ke svému cíli dosáhnout letos uhlíkové negativity a do roku 2025 stavu tzv. „net zero“.

Kromě toho se EY rozhodla přesun čím dál většího množství lidí do on-line prostředí ulehčit i ostatním, a to skrze svou unikátní platformou Work Reimagined Leaders Forum. Ta podporuje virtuální spolupráci lidí napříč celým světem. Kdokoliv se tak nyní může připojit a přispět k vytváření lépe fungujícího světa