Institut trhu práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí se dohodlo s Hospodářskou komorou ČR na přípravě a realizaci systémového projektu s názvem Institut trhu práce (ITP) v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Cílem toho projektu je prevence a snižování nezaměstnanosti prostřednictvím efektivnější spolupráce úřadů práce, zaměstnavatelů a vzdělávacích zařízení. Pilotní projekt bude spuštěn ve Zlínském, Moravskoslezském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji.

Institut trhu práce bude v budoucnosti fungovat na celém území republiky. V rámci stávající sítě okresních a krajských hospodářských komor vzniknou tzv. centra trhu práce. Nově vytvořený informační systém v těchto centrech pomůže shromažďovat informace z úřadů práce a od zaměstnavatelských subjektů, které bude dále zpracovávat a třídit.

Projekt bude financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že bude stát asi 500 mil. Kč. Tato částka bude čerpána postupně až do roku 2008. I poté však bude projekt pokračovat.

-kk-

Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika