Jak na výkon, motivaci a spolupráci v online časech? Účastníci INSPIROFESTU dali hlavy dohromady

Historicky první virtuální INSPIROFEST, který ke konci března uspořádala společnost humancraft (bývalá česká pobočka mezinárodní společnosti Develor), je důkazem, že se firmy ve vzdělávání ryze online reality nebojí. Naopak! Akce dostála svému názvu a míra interakce mezi všemi zúčastněnými byla snad ještě intenzivnější než ve fyzickém prostředí.

Inspirofest - online 2020, Humancraft

Dopolední dvouhodinový formát setkání, které zároveň představilo blíže pevné jádro týmu trenérů a konzultantů humancraft, poskytlo příjemný start do dalšího pracovního dne. Téma celé akce bylo nasnadě díky momentální situaci, která z mnoha zaměstnanců firem rázem učinila účastníky hromadného experimentu práce z domova. Výkonnost, motivaci a spolupráci řeší aktuálně snad každý z nás.

Podle partnera společnosti humancraft Stanislava Tichého se firmy dnes nacházejí ve vysoce volatilním prostředí. Podmínky jsou proměnlivé, vývoj nejistý a organizace musí být schopny se nejen rychle učit, ale zároveň mít vůbec kapacity na uskutečnění změn a další posun. Tolik proklamovaná a mnohými často zatracovaná agilita nyní prokazuje svůj význam a službu firmám, které jsou na ni skutečně připraveny. Schopnost svůj byznys proaktivně transformovat se nyní ukazuje jako naprosto klíčová. Slovy Stanislava Tichého: „Smysluplné změny, které teď nastartujeme, pomůžou naší budoucí prosperitě.“

Elementem, který nicméně hraje klíčovou roli v této prapodivné hře o urgentní stabilizaci podnikání firem, nadále zůstávají lidé. Právě jejich motivace, vzájemná spolupráce a schopnost vytvořit přidanou hodnotu, výkon, dává firmám naději celou situaci ustát.

INSPIROFEST byl především o inspiraci mezi účastníky, a tak prakticky největší část setkání zaujala vlastní diskuze ve virtuálních skupinách, které online aplikace Zoom, v níž se akce uskutečnila, umožňuje vytvořit. Společně se zástupci humancraft v rolích moderátorů jsme postupně vytvořili diskuzní skupiny, v jejichž rámci jsme sdíleli nápady a náměty z vlastní praxe na nastolená témata výkonnosti, motivace a spolupráce.

Výkon: pozor na vyhoření i míru kontroly

Jedním z překvapivých poznatků, které jsem si z akce odnesla, bylo zjištění, že není ani tak problematické udržet v současné situaci výkon lidí, jako spíše udržet vyvážený poměr mezi prací a osobním životem. Mnoho zaměstnanců, kteří byli doposud zvyklí pracovat výhradně z kanceláře a držet si svých standardních osm hodin práce, najednou tráví za monitorem i více hodin času. Případně mají problém udržovat rozumně během dne pauzy. Aktuální výzvou pro vedoucí týmů i personalisty je tak mj. snaha najít strategii, která pomůže udržet jednak optimální výkon, ale zároveň zachová i psychickou pohodu lidí.

K zajištění této potřeby firmy přistupují k různým opatřením, jako je například povinný digitální detox, podpora rituálů (pracovních i společenských) a samozřejmě průběžná komunikace. Ostatní firmy také využívají toto období pro další vzdělávání zaměstnanců, ať už ve formě vlastní interní knihovny nebo webinářů a online školení.

Jinou otázkou, kterou společnosti řeší, je zároveň míra kontroly, kterou by manažeři měli nad svými lidmi udržovat, aby nedocházelo k přílišnému mikromanagementu, který lidi frustruje, nebo na druhé straně k velké volnosti, která požadovaný výkon nepřinese.

Motivace: hlavně neztraťte kontakt

V otázce motivace, jež s výkonem úzce souvisí, se zástupci firem opětovně shodovali na důležitosti komunikace. Být v kontaktu, sdílet své pracovní záležitosti, ale i běžné radosti a starosti. Pravidelný „small talk“ v kuchyňce nad kávou je pro kolegy klíčový a je skvělé, že to vědí i zaměstnavatelé. Ve firmách tak vznikají nejrůznější iniciativy, které vedle pracovních záležitostí posilují mezilidské vazby. Ať už se jedná o iniciativu šití ochranných roušek, platformy, kde si zaměstnanci vzájemně nabízejí pomoc s různými úkony, sdílení tipů na cvičení či soutěže o nejlepší foto z domácí kanceláře.

Spolupráce: vyjasněte si role a nastolte pravidelnost

Naše diskuzní skupinky se postupně dostaly také k tématu spolupráce, které z diskutované potřeby komunikace přímo vychází. Řada zástupců firem potvrzovala, že díky nucené spolupráci na dálku posílili komunikační nástroje a setkávání v online prostření dávají jasnější řád. Zároveň se potvrdila dobrá praxe v hlubším zapojení vedení a top manažerů do komunikace, například zavedení pravidelného „slova šéfa“ formou videa.

Podobnou praxi, jaká byla diskutována mezi účastníky, zažívají aktuálně i zástupci společnosti Microsoft – Klára Žižková, ředitelka lidských zdrojů, a Martin Hasinec, HR manager, kteří byli virtuálními hosty setkání.

Klára Žižková potvrdila, že se firmě velmi osvědčuje podpora sociálního sdílení a sdílení emocí mezi kolegy. Týmům pomáhá také pravidelný rytmus meetingů a neformálních setkání typu „virtuální hospoda“. Martin Hasinec nicméně upozornil na to, že stávající moderní způsoby práce nemusí vyhovovat každému a je nutné myslet i na jednotlivce. Všichni máme totiž různou míru přizpůsobivosti a skupinové iniciativy nemusí dostát potřebám všech. Jako fungující řešení navrhl například pravidelné udržení one-to-one meetingů pro udržení všech „v tahu“.

Inspirujte se v naší galerii pod článkem dalšími nápady, které dali dohromady účastníci INSPIROFESTU 2020 a pohotový tým konzultantů společnosti humancraft je přehledně zaznamenal díky vizualizačnímu nástroji Miro: