Je kreativní práce stresující?

Nároky spojené s kreativní prací mohou pro zaměstnance znamenat problémy v otázce vytyčování hranic mezi pracovním a soukromým životem. Ukázala to studie výzkumníků z kanadské University of Toronto. Profesor sociologie Scott Schieman a studentka doktorského programu Marisa Youngová měřili míru zapojení zaměstnanců do kreativní práce na základě dat z výzkumu více než 1200 amerických zaměstnanců. Ptali se jich, jak často mají příležitost učit se novým věcem, jak často řeší problémy, jak často jim práce umožňuje rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti či jak často od nich práce vyžaduje kreativitu. Na základě odpovědí pak sestavili „index kreativní práce“.

Kreativní práce zasahuje do soukromého života

Ukázalo se, že lidé s vysokým indexem kreativní práce častěji zažívají zvýšený pracovní tlak, cítí se zahlcení objemem práce a častěji jsou také kontaktováni různými komunikačními kanály mimo pracovní dobu. Aby zvládali svou práci, mají silnou tendenci řešit pracovní záležitosti i doma. To vede k větším konfliktům mezi pracovními a rodinnými rolemi.

Schieman upozorňuje, že stresující prvky kreativní práce jsou spojeny především s vyšším pracovním postavením, kdy pak hrozí kolize se soukromým životem. Na druhou stranu se ukázalo, že kreativně pracující lidé, kteří o své práci uvažují i ve volném čase, často nejsou stresováni, ale cítí uspokojení z něčeho, co je baví.

-kk-

Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily