Kam se připojit na českém LinkedInu?

Počet uživatelů profesní sociální sítě LinkedIn v Čechách již přesáhl úctyhodných 600 000. Manažeři, ředitelé, obchodníci, recruiteři, majitelé, ale i absolventi škol a další… ti všichni mají na této profesní sociální síti vytvořený vlastní profil a v mnoha případech utvářejí oborové či zájmové komunity. A že jich u nás je…

V dnešním článku vám přinášíme stručný přehled o profesních skupinách na „české“ síti LinkedIn, které umožňují nejen sdružovat lidi s podobnými zájmy, diskutovat na společná témata, sdílet pozvánky a novinky, ale také najít pracovní uplatnění v oblasti. Skupiny na LinkedInu totiž často žijí svým vlastním životem jako nezávislý organismus ovlivněný jednak jednotlivými buňkami – členy, přispěvateli a řízený centrálním mozkem – správci skupiny, kteří mají hlavní slovo, co se týče obsahové orientace skupiny.

Kde je kdo?

Podle statistiky (údaj k 31. březnu 2014) existuje na LinkedInu na 439 českých profesních skupin, které mají nastaven jazyk skupiny jako český nebo je z jejich názvu patrné, že se orientují na české prostředí a mají více než 100 členů. Slušné číslo na obecně vcelku malou českou business komunitu.

Zdaleka nejpočetnější skupinou je komunita orientovaná kolem škol, tedy primárně těch vysokých. Absolventů i studentů se zde sdružuje přes 47 000. Že nemají s businessem co společného? A kde jinde byste tak snadno hledali budoucí manažery, obchodníky, finančníky a další profesionály a budovali svou image značky, ještě než budoucí DNA vaší firmy dostuduje? Poměrně logicky má nejširší komunitu skupina VSE Prague Alumni spravovaná Vysokou školou ekonomickou adalší v závěsu je pak Czech Technical University in Prague.

Obdobně velký podíl má na „českém“ LinkedInu i komunita profesionálů zastávajících seniorní pozice, ti se však sdružují spíše kolem dalších profesních skupin na této síti. Obecně bychom tak na českém LinkedInu mohli rozlišit okolo dvou desítek profesních skupin orientujících se zejména na oblasti: marketing, management, personalistiku, osobní rozvoj, obchod, podnikání, práci, networking, finance, firmy, IT, expaty, ženy, zájmy a regiony a další profese.     

Práce a networking jsou každá se svými téměř 30 000 uživateli dalšími vlivnými skupinami. Za zmínku stojí zejména networkingová skupina Czech & Slovak Professional Community s téměř 10 000 uživateli či profesní skupina Jobs in Czech Republic! čítající téměř 5 000 uživatelů, kteří se zajímají nebo nabízejí pracovní uplatnění. A zatímco Facebook nebo Twitter má za primární účel lidi pobavit, LinkedIn sdružuje časově vytížené profesionály, kde jedni zde budují svou image, zatímco druzí hledají ty správné kontakty. Prostoru zaujmout zde tedy mnoho není a vymezuje se tedy často na účelnou nabídku.

A jaké oblasti zajímají nejvíce nás? No jistě, že personalistika a potažmo i osobní rozvoj. Obě tyto komunity mají na LinkedInu okolo 20 000 uživatelů v téměř 30 skupinách…

HR News přivítalo na LinkedInu svého 4 000. člena!

Nábor, hodnocení, propouštění, vzdělávání i motivace zaměstnanců jsou nejčastější témata, o nichž si zde, na domácí webové stránce HR News, můžete přečíst. Možná se však ptáte, k čemu může být online médiu další online médium v podobě sociální sítě. Tápete-li, pak zřejmě ještě nejste členy skupiny HR News, která je se svými 4 000+ uživateli největší mezi českými HR komunitami.

Diskuze, komentáře, názory… To, co samotný článek mnohdy nemusí vystihnout, je individuální pohled z vlastní zkušenosti čtenářů a přispěvatelů. Právě LinkedIn tuto interaktivní formu komunikace podporuje, a tak, nejen v naší skupině HR News na LinkedInu, se dozvíte mnoho rozdílných názorů k dané personální problematice. Obsah skupiny HR News je přitom veskrze originální vycházející primárně z vlastního zdroje a příspěvky jsou pečlivě vybírány jejími správci tak, aby se zachovala jejich aktuálnost a původnost. Oddělit zrno od plev a přinášet vám stále kvalitní obsah je zkrátka naším cílem.

Přečtěte si zajímavé názory a myšlenky našich čtenářů. Zkrátka přidejte se do skupiny HR News na LinkedInu a diskutujte s námi!