Každý je hnán něčím jiným

Lišíme se jeden od druhého. Nejen vzezřením a zděděnými vlastnostmi, ale hlavně názory a reakcemi na stejné věci. Nedorozumění a hádky často plynou ze špatné komunikace, připisování určitých myšlenek, stereotypů ve vnímání a trvání na své pravdě. Autor říká, že nejprve musíme pochopit ostatní a pak teprve být sami pochopeni. Jinými slovy, než někoho odsoudíte, ujděte pár kilometrů v jeho botách. Dobrým prostředkem pro porozumění ostatním je Enneagram přístup. Enneagram mapuje devět základních motivačních typů a jejich vztahy s ostatními. Ve zjednodušeném podání je oněch devět typů následujících:
1. *Perfekcionisté* – hledají dokonalost a bezchybnost ve všem, co dělají, vše musí být prováděno správně.
2. *Dárci/pomocníci* – jsou motivováni přáním být nápomocni, a tím nepostradatelní.
3. *Umělci* – identifikují se s vlastními úspěchy.
4. *Romantici* – vždy srovnávají sami sebe s ostatními a mají sklon k melancholii, pokud cítí, že se jim nevyrovnají.
5. *Pozorovatelé* – raději sedí vzadu a sledují situaci, než by byli její součástí, touží po soukromí jako útěku od vnějšího světa.
6. *Skeptici* – vždy předpovídají negativní důsledky jakékoli akce a bývají extrémě nadšeni pro lidi, kteří získají jejich důvěru.
7. *Požitkáři* – chtějí se účastnit všech možných zábav a vzrušujících aktivit a rychle přenášejí pozornost z jedné věci na druhou.
8. *Šéfové/ochránci* – jsou velmi zaujati spravedlností a férovostí a mají sklon dohlížet na situace a sympatizovat se smolaři.
9. *Prostředníci* – zprostředkovávají mír a vyhýbají se konfliktům a konfrontacím přizpůsobením se ostatním.
-ba-
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com