Kde vázne komunikace?

Podle nových průzkumů vypadá vztah mezi britskými zaměstnavateli a zaměstnanci jako stresované manželství. Nedostatek efektivní komunikace a málo důvěry mezi vedením a zaměstnanci vede k nízké výkonnosti a vysoké fluktuaci. To potvrzuje průzkum Institutu pro personalistiku a rozvoj (CIPD), který oslovil více než 2000 britských zaměstnanců.

Asi 43 % zaměstnanců není spokojeno se vztahem se svým vedením a 30 % tvrdí, že zřídka dostává zpětnou vazbu. 42 % pracovníků si stěžovalo, že nejsou dostatečně informováni o tom, co se ve firmě děje a 44 % uvádí, že jsou minimálně jednou až dvakrát týdně vystaveni velmi stresové situaci.

Podle poradce CIPD M. Emmotta se řada zaměstnanců cítí jako zanedbaný partner. Stejně jako v manželství i v pracovním vztahu je potřeba konstantní péče. Bylo ale zjištěno, že řada manažerů nedělá dost pro to, aby udrželi zájem svých lidí.

V průzkumu bylo dále zjištěno, že nejvíce angažovaní jsou lidé nad 55 let, zatímco generace mladší 35 let bývá pracovně odtažitější.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management