Na světě chybí 200 milionů pracovních míst. A bude hůř

Ilustrační snímek

Má-li svět nadále dosahovat udržitelného růstu a zachovat si sociální soudržnost, potřebuje v následujícím desetiletí vytvořit 600 milionů produktivních pracovních míst. Vyplývá to z výroční zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) s názvem Global Employment Trends 2012: Preventing a deeper jobs crisis.

Zpráva konstatuje, že po třech letech krize na globálních pracovních trzích chybí dnes na světě 200 milionů pracovních míst. Dalších 400 milionů pracovních míst pak bude potřeba vzhledem k očekávanému růstu pracovní síly v nadcházejících deseti letech. Oživení trhu, které začalo v roce 2009, trvalo podle závěrů zprávy jen krátce. Na světě stále zůstává o 27 milionů nezaměstnaných více než před začátkem krize.

Zpráva popisuje tři možné scénáře vývoje otázky celosvětové nezaměstnanosti. Základní předpověď počítá s dalšími 3 miliony nezaměstnaných v roce 2012, což bude v roce 2016 znamenat 206 milionů nezaměstnaných. Pokud globální růst klesne pod 2 procenta, nezaměstnanost stoupne na 204 milionů v roce 2012. Optimističtější předpověď, která počítá s vyřešením dluhové krize v eurozóně, odhaduje o 1 milion nižší nezaměstnanost v roce 2012.

Nejvíce zasaženou skupinou jsou mladí lidé do 24 let. V krátkodobém horizontu je jen malé naděje, že dojde k výraznější změně.

-kk-

Zdroj: International Labour Organization - portál Mezinárodní organizace práce (ILO).
Zobrazit přehled článků ze zdroje International Labour Organization