Nevyužitý potenciál: Polovina manažerek postrádá výzvy

Téměř polovina manažerek na světě – a také podobné procento manažerů – postrádá ve své práci dostatečné výzvy, i když věří svým schopnostem a dovednostem. To je závěr výzkumu společnosti Accenture s názvem Untapped Potential: Stretching toward the Future, kterého se zúčastnilo 3600 manažerů středních a velkých podniků z 18 zemí světa.

Tento výzkum, který by zveřejněn u příležitosti Mezinárodního dne žen, shrnuje, že šest z deseti oslovených žen považuje svou kariéru za úspěšnou. 46 % z nich navíc vykonává práci, která vyžaduje, aby rozšiřovaly své odpovědnosti. Učí se novým dovednostem, které jim pomáhají dostat se na vyšší úroveň, jsou ochotny přijímat nové pozice či role, cestovat po světě nebo požadovat nové výzvy.

„Nevyužitý potenciál je velkým příslibem pro organizace, které by měly angažovat své zaměstnance a utvářet sebevědomé jednotlivce s hlubokými dovednostmi a schopnostmi,“ říká ředitelka lidských zdrojů a diverzity ve společnosti Accenture Armelle Carminatiová. „Prostřednictvím živého a inovativního přístupu ke vzdělávání a rozvoji si mohou organizace zajistit úspěch zejména v tomto omezujícím ekonomickém prostředí.“

Jedním z prostředků k úspěchu by mohly být nové technologie. Výzkum totiž potvrdil, že respondenti, kteří se považují za velmi úspěšné, mnohem více spoléhají na technologie než ostatní. Za inovátory a schopné rychlého osvojení nových technologií se však více považují muži.

Pro ženy jsou silným zdrojem programy mentorování. Ty hledají rady pro rozvoj své kariéry nejen u formálních mentorů, ale především v rodině, u přátel a kolegů. Podle výzkumu si váží mentorů proto, že jim pomáhají nahlížet na situace z jiných pohledů, vidět více možností příležitostí, odhalit své dovednosti a schopnosti, zvýšit sebedůvěru a dále se rozvíjet.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online