Nezaměstnanost v březnu mírně klesla

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2022 celkem 252 873 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 10 560 méně než v předchozím měsíci a o 53 743 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,4 %. To je o 0,1 p. b. méně než v únoru a o 0,8 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za únor) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,4 %).

Ilustrační snímek

Nezaměstnanost se stále drží na relativně nízkých číslech. V meziročním srovnání byla situace na pracovním trhu v březnu příznivější. Došlo k poklesu počtu nezaměstnaných a naopak meziročně vzrostl počet volných pracovních míst. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v dělnických a vysoce odborných profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících.

Úřad práce ČR

„S příchodem jarního období dochází k rozjezdu sezonních prací. Zaměstnavatelé momentálně hledají mimo jiné nové zaměstnance v zemědělství, lesnictví, ve stavebnictví a v logistice. Dlouhodobý zájem mají i o kvalifikované řemeslníky a výrobní dělníky. Zároveň roste zájem ze strany měst a obcí o pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Pokud jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, aktuální pandemické situace a s ní spojených přijatých bezpečnostních opatření. Už v současné době je možno uvést, že podle dostupných zdrojů nastoupilo k zaměstnavatelům v ČR od 24. 2. 2022 přes 12 600 občanů Ukrajiny (v součtu jde povolení k zaměstnání a informace od zaměstnavatelů). Nejčastěji nastupují  na pozice ve výrobě, v logistice či ve službách. Momentálně ÚP ČR eviduje téměř 8 400 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří podali žádosti o zavedení jako zájemci (8 231 osob) nebo uchazeči (138 osob) o zaměstnání.

„Stále platí, že do ČR přicházejí především ženy s dětmi, které v první řadě řeší zajištění péče o potomky a ubytování. Následně se pak zajímají o možnost výdělku. Aktuálně vyhledávají spíše krátkodobé pracovní poměry, protože věří, že se vrátí brzy domů. Proto i v případě, že mají vyšší nebo specializovanou kvalifikaci, projevují zájem třeba i o manuální profese. S ohledem na děti také dávají přednost jednosměnným pracovním příležitostem,“ dodává generální ředitel ÚP ČR.

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách úřadu.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v březnu v Ústeckém kraji (5,2 %), Moravskoslezském kraji (5 %) a dále v Karlovarském kraji (4 %). Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i v březnu loňského roku, což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,4 %).

Úřad práce ČR

Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob oproti březnu2021 poklesl o 2,1 p. b. na 4 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,1 %), Praha-západ(1,5 %), Pelhřimov (1,6 %), Benešov (1,7 %) a Rychnov nad Kněžnou (1,8 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,4 %),Most (6,4 %), Bruntál (6,3 %) a Chomutov (6,2 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 51,9 % ženy, což představuje 131 166 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl o 0,2 p. b. na 3,2 % u žen o 0,1 p. b. na 3,6 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 37 818 osob se zdravotním postižením (OZP) – 15 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v březnu 43,9 roku, zatímco loni to bylo 42,9 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl těch v kategorii 50 plus. V případě této skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k nárůstu o 3,5 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o pokles o 10 269 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 31.3. 2022 celkem 97 495 a tvořili 38,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Úřad práce ČR

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělanosti ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu poklesu došlo v případě evidovaných uchazečů vyučených (o 22 049) a uchazečů se střední školou (o 14 667).  Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci března bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 79 069.

Úřad práce ČR

Bez práce bylo ke konci předchozího měsíce 11 347 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 278, meziročně pak méně o 1 438 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5 % (únor – 4,4 %, březen 2021 – 4,2 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci března v evidenci ÚP ČR 7 445 absolventů.

Úřad práce ČR

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V březnu 2022 vzrostl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců na celkovém počtu nezaměstnaných o 5,5p. b. na 32,9 %, tedy celkem na 83 280 osob, a to zejména v důsledku ekonomické krize způsobené epidemií COVID-19.  Průměrná délka evidence se ve srovnání s únorem prodloužila o 16dnů na 504.

Úřad práce ČR

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během března se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 31 439 lidí. To je meziměsíčně více o 1516 osob a meziročně méně o 1 188 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 220) a Středočeský kraj (3 850). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1 027).

Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3 048) a nejméně v okrese Rokycany (105). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z maloobchodu, oblasti veřejné správy, velkoobchodu, výroby kovových konstrukcí, strojů, zařízení, vzdělávání, agenturního zaměstnávání nebo zdravotní péče.

Naopak z evidence odešlo celkem 41 999uchazečů, tj. o 8 433 osob více než v předchozím měsíci a o 4 525 osob více než v březnu 2021. Novou práci získalo29 273 lidí, nejčastěji jako pomocníci ve výrobě, pracovníci v malo a velkoobchodě, řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby, administrativní pracovníci, uklízeči a pomocníci v domácnostech, obsluha pojízdných zařízení, montážní dělníci výrobků a zařízení nebo řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v březnu celkem 81 832 osob, což představuje 32,4 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně klesl o 14 951 osob.

Uchazeči v průměru pobírali 9 131 Kč měsíčně (březen 2021 – 8 309 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč dostávalo 20 650 (25,2 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti.  Maximální výši podpory, tedy 21 488 Kč, pak pobíralo 1 713 (2,1 %) uchazečů o zaměstnání.

Úřad práce ČR

V březnu vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 954 502 tis. Kč (únor – 950 059 tis. Kč, leden 806 873 tis. Kč).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 360 168 volných pracovních míst, o 3 749 méně než v únoru a o 21 306 míst více než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,7 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 73,3 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 72,7 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, pomocníky ve výrobě nebo uklízeče a zedníky. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (93 541 míst) a ve Středočeském kraji (64 076 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 56 017 nových volných pracovních míst, což je o 2 639 více než loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 2 093 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 61 859 volných pracovních míst.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím příspěvků v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 31. 3. 2022celkem 8 673 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce umístil 1 447 lidí. Zaměstnání získalo také 3 664 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM).

Úřad práce ČR

Pro 7 osob zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 645 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh výrazně pomáhá i příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci března celkem 131 lidí.

Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 31. 3. 2022 se jich účastnilo 987 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti, kurzy orientované na osobní služby. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.

Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci března touto cestou podpořil 442 OZP.

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 408 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 494) a v Moravskoslezském (1 028) kraji.

A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 1 973 klientů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny ZDE.