Nezaměstnanost v únoru mírně klesla

Úřad práce ČR evidoval k 28. 2. 2022 celkem 263 433 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 3 643 méně než v předchozím měsíci a o 48 030 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,5 %. To je o 0,1 p. b. méně než v lednu a o 0,8 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za leden) nejnižší v celé EU, a to 2,4 % (průměr EU 6,5 %).

Ilustrační snímek

Nezaměstnanost se stále drží na relativně nízkých číslech a počet volných pracovních míst, která zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí, převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání.

Úřad práce ČR

„Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesí. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících. Pokud jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od aktuální pandemické situace a s tím spojených přijatých bezpečnostních opatření. Do vývoje se s největší pravděpodobností promítne i právě probíhající válečný konflikt na Ukrajině,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon a dodává:

„Naši zaměstnanci jsou v úzkém kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízí volná pracovní místa pro migranty z Ukrajiny a oslovují další s dotazem, zda nemají zájem je přijmout. Také samotní zaměstnavatelé se aktivně obracejí na kontaktní pracoviště ÚP ČR a nová místa hlásí. V současné době evidujeme téměř 13 tis. takových pozic, například pro montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, pomocníky v rostlinné výrobě, svářeče nebo třeba pokojské a uklízeče, ale také ve zdravotnictví či službách. Nabídka se každým dnem rozrůstá.“

Podle generálního ředitele ÚP ČR je si třeba uvědomit, že do ČR přicházejí především matky s dětmi a v první řadě se zajímají o to, jak se postarat o děti a kde se ubytovat. Následně začnou řešit záležitosti spojené se zaměstnáním. Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách úřadu.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v únoru v Ústeckém kraji (5,3 %), Moravskoslezském kraji (5,2 %) a dále v Karlovarském kraji (4,3 %). Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i v únoru loňského roku, což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,6 %).

Úřad práce ČR

Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob oproti únoru2021 poklesl o 1,7 p. b. na 4,3 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,2 %), Praha-západ a Pelhřimov (1,7 %), Rychnov nad Kněžnou a Benešov (1,8 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,6 %), Bruntál (6,7 %) a Most (6,4 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 50,9 % ženy, což představuje 134 166 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl o 0,1 p. b. na 3,4 % u žen zůstal na 3,7 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 38 337 osob se zdravotním postižením (OZP) – 14,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v únoru 43,8 roku, zatímco loni to bylo 42,8 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

Úřad práce ČR

V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl těch v kategorii 50 plus. V případě této skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k nárůstu o 3,3 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o pokles o 8 046 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 28.2. 2022 celkem 100 403 a tvořili 38,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Úřad práce ČR

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělanosti ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu poklesu došlo v případě evidovaných uchazečů vyučených (o 19 526) a uchazečů se střední školou (o 13 608).  Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci února bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 80 523. 

Úřad práce ČR

Bez práce bylo ke konci předchozího měsíce 11 625 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 202, meziročně pak méně o 1 421 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,4 % (leden – 4,4 %, únor 2021 – 4,2 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci února v evidenci ÚP ČR 7 823 absolventů.

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V únoru 2022 vzrostl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců na celkovém počtu nezaměstnaných o 6,6p. b. na 32,2 %, tedy celkem na 84 904 osob, a to zejména v důsledku ekonomické krize způsobené epidemií COVID-19.  Průměrná délka evidence se ve srovnání s lednem prodloužila o 6dnů na 488.

Úřad práce ČR

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během února se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 29 923 lidí. To je meziměsíčně méně o 15625 osob a meziročně méně o 2 600 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (3 995) a Středočeský kraj (3 458). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1 010). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3 124) a nejméně v okrese Domažlice (127). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z oblasti veřejné správy, maloobchodu, velkoobchodu, vzdělávání a zdravotní péče, výroby kovových konstrukcí, strojů, zařízení nebo motorových vozidel.

Naopak z evidence odešlo celkem 33 566 uchazečů, tj. o 3 079 osob méně než v předchozím měsíci a o 3 647 osob více než v únoru 2021. Novou práci získalo23 096 lidí, nejčastěji jako provozní pracovníci ve výrobě, pracovníci v malo a velkoobchodě, montážní dělníci výrobků a zařízení, administrativní pracovníci, uklízeči a pomocníci v domácnostech, obsluha pojízdných zařízení, kováři či nástrojaři.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v únoru celkem 88 608 osob, což představuje 33,6 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně klesl o 17 107 osob.

Uchazeči v průměru pobírali 9 262 Kč měsíčně (únor 2021 – 8 408 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč dostávalo 21 704 (24,5 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti.  Maximální výši podpory, tedy 21 488 Kč, pak pobíralo 1 394 (1,6 %) uchazečů o zaměstnání.

Úřad práce ČR

V únoru vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 954 448 tis. Kč.(leden 806 873 tis. Kč, prosinec 728 619 tis. Kč).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 363 917 volných pracovních míst, o 12 237 více než v lednu a o 33 182 míst více než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,7 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 74,7 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 72,8 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, pomocníky ve výrobě nebo řidiče nákladních automobilů, uklízeče a zedníky. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (91403 míst) a ve Středočeském kraji (67 384 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem56 036 nových volných pracovních míst, což je o 10194 více než loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 2 526míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 46 325 volných pracovních míst.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím příspěvků v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 28. 2. 2022 celkem 8 623 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce umístil 1 715 lidí. Zaměstnání získalo také 3 747uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 7 osob zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 626 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh výrazně pomáhá i příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci února celkem 103 lidí.

Úřad práce ČR

Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 28. 2. 2022 se jich účastnilo 703 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti, kurzy účetnictví a kurzy orientované na osobní služby. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.

Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci února touto cestou podpořil 460 OZP.

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 403 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 511) a v Moravskoslezském (1 030) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 1 925 klientů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti naleznete ZDE.