Odjezd za prací do zahraničí otřese vztahem podobně jako narození dítěte

Odjezd za prací do zahraničí může výrazně ovlivnit partnerský vztah. Studie více než stovky lidí pracujících v různých zemích světa ukázala, že přesun za prací do zahraničí vyvíjí na partnerské soužití tlak srovnatelný s narozením prvního dítěte.

Autorka studie Kim van Erpová, která výzkum zpracovala v rámci své doktorské práce na University of Groningen v Nizozemsku, vysvětluje, že stres v soužití partnerů v cizí zemi vzniká především v důsledku fenoménu známého jako „trailing spouse“. Jedná se o syndrom partnera, který doprovází svůj protějšek, jemuž bylo nabídnuto místo v zahraničí.

Zatímco partner, který začne v zahraničí pracovat, tráví většinu času tím, aby se zapracoval na novém místě, druhý partner se začne cítit sám. Buď vykonává práci, která mu nevyhovuje, nebo zůstane doma. Zvláště doma pak zjišťuje, že musí sám řešit povinnosti, které dosud byly společnými povinnostmi, což vede k pocitu nespravedlnosti. To se velmi nápadně podobá závěrům studií popisujících vliv narození dítěte na dosavadní soužití bezdětných partnerů.

Studie přichází s doporučením zaměstnavatelům, aby byli vnímavější vůči psychické náročnosti stěhování potenciálních zaměstnanců a jejich partnerů do zahraničí. Zahraničním zaměstnancům, jimž nabízejí místa, by měli zároveň nabídnout i sociální zázemí a poradenství zkušených profesionálů – a to i pro jejich partnery. Předejdou tak vztahovým problémům, které by se negativně podepsaly na práci příslušného zaměstnance.

-kk-

Zdroj: Telegraph.co.uk - portál britského deníku The Daily Telegraph a nedělníku The Sunday Telegraph
Zobrazit přehled článků ze zdroje Telegraph.co.uk