Personalistika je jako vůz značky Škoda

Personalistická profese byla v novém průzkumu vnímání různých podnikových funkcí přirovnána k vozům značky Škoda. Poradenská společnost Rialto se v průzkumu ptala 200 anglických manažerů, z nichž 68 % přirovnalo lidské zdroje ke Škodě, automobilové značce procházející přeměnou. V porovnání s tím přirovnalo 73 % respondentů svá finanční oddělení k vozům značky Volvo, známé pro svou bezpečnost a konzervatismus. Většina pak srovnávala marketing s Fordem a prodej s Ferrari, které má reputaci jako skvělé a rychlé. Při bližším zkoumání interního vnímání funkcí lidských zdrojů průzkum zjistil, že 27 % respondentů považuje HR za byrokratické, zatímco 15 % respondentů je označilo za opatrné.

Jen 12 % manažerů pokládá personální oddělení ve své organizaci za vlivné. Se zřetelem na dodávání hodnoty, 47 % respondentů věří, že primární funkcí HR je administrativa, 33 % nábor a 19 % dotazovaných spatřuje hlavní roli HR ve vyjednávání platů a benefitů. Jen podle 11 % manažerů je hlavním úkolem personálního oddělení vytvářet dobré pracovní prostředí a jen 14 % se domnívá, že HR se primárně zaměřuje na udržování zaměstnanců. Průzkum také zjistil, že 30 % lidí věří, že jejich personální oddělení neodpovídá současným podnikovým požadavkům, a 65 % kritizovalo výkonnost managementu. Škoda tvrdě pracovala na změně svého image, což je dlouhodobý proces, a stejně tak se musí o proměnu značky snažit i personalistika. Dobrou zprávou je, že to není nemožný úkol.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today