Pětina zaměstnanců zvažuje odchod z práce za lepším. V hledáčku jsou jistota, volnost i benefity

Najít si do konce letních prázdnin lepší práci zvažuje 19 % zaměstnanců. Jejich cílem není přitom jen vyšší výdělek, ale také získat více času na odpočinek. I proto při hledání nového místa patří k nejdůležitějším kritériím flexibilita pracovního režimu, ale také celková péče zaměstnavatele o zaměstnance. Vyplývá to z nového Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika mezi více než 1000 respondenty z tuzemských firem a organizací.

Stéphane Nicoletti: S benefity není spokojeno téměř 40 % zaměstnanců.

Nalezení lepší práce v dohledné době do konce letních prázdnin intenzivně zvažuje téměř pětina zaměstnanců. Pokud by však v současném zaměstnání došlo ke zhoršení pracovních podmínek a omezení celkové péče zaměstnavatele o zaměstnance, např. v podobě seškrtání benefitů nebo zhoršení pracovního prostředí, pak by začalo jinou práci hledat dokonce téměř 30 % zaměstnanců. A to aniž by se o tom někomu zmínili.

Dlouhodobý pokles reálných mezd, legislativní zastropování volnočasových benefitů i permanentní tlak a stres mají za následek, že je dnes mnoho zaměstnanců na hraně opuštění stávající práce. Ukazuje se, že další zhoršení pracovních podmínek by pro řadu z nich bylo impulsem tento krok skutečně učinit.

Češi hledají jistotu i volnost

Pokud pomineme základní parametry pracovní nabídky, jako je náplň práce, mzdový tarif nebo rozsah odpovědností zaměstnance, pak je při hledání nového místa aktuálně nejdůležitějším faktorem dlouhodobá jistota práce daná perspektivou firmy nebo celého odvětví.

Hned na druhém místě je flexibilita pracovního režimu, ať už se jedná o možnost práce na částečný úvazek nebo na home office. Zde je silně patrná snaha zaměstnanců věnovat v letošním roce více času odpočinku s cílem předejít negativním zdravotním dopadům přetrvávající pracovní zátěže. Tento trend je podle Barometru vůbec nejčastěji zmiňovanou změnou, kterou zaměstnanci pro letošek v souvislosti s prací chystají.

Péče nad kariéru

Třetím nejčastěji sledovaným kritériem u pracovních nabídek je, možná překvapivě, příspěvek na stravování. Při hledání nového místa se na tuto položkou zaměřuje 36 % zaměstnanců, obzvlášť důležitý je přitom pro ženy. Příspěvek na stravování by při zvažování pracovní nabídky měl vliv na 41 % z nich.

Není to náhoda. I z dalších dat vidíme, že cílený příspěvek na stravování prochází letos jistou renesancí a zájem o něj meziročně vzrostl. Může to určitě souviset i se snahami zaměstnanců zaměřit se letos více na své zdraví a prevenci. Stravování v práci i mimo ni je toho rozhodně důležitou součástí,“ říká Ela Honická, HR ředitelka ve společnosti Up Česká republika. 

Trend většího významu dobrých pracovních podmínek a celé péče o zaměstnance potvrzují i další výsledky Barometru. Více než čtvrtina zaměstnanců by totiž u pracovní nabídky nového místa sledovala jak poskytované volnočasové benefity, tak příspěvky na dovolenou a vůbec celkovou velkorysost systému zaměstnanecké péče.

Všechna tato kritéria přitom při hodnocení pracovní nabídky předhánějí jak výhledovou možnost pracovního postupu v nové práci, tak příležitost k profesnímu vzdělávání a získávání nových kompetencí. Vůbec nejmenší váhu má napříč zaměstnaneckou populací možnost mít v nové práci k dispozici služební telefon, respektive služební automobil i pro soukromé účely.

Jaká kritéria byste při hledání práce bral/a hodně v úvahu?