Podíl nezaměstnaných osob poklesl v dubnu na 3,3 %

Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2022 celkem 243 658 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 9 215 méně než v předchozím měsíci a o 54 218 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,3 %. To je o 0,1 p. b. méně než v březnu a o 0,8 p. b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za březen) nejnižší v celé EU, a to 2,3 % (průměr EU 6,4 %).

Ilustrační snímek

Nezaměstnanost se stále drží na relativně nízkých číslech. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v dělnických a vysoce odborných profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících.

„V plném proudu jsou už sezonní práce, především ve stavebnictví, v gastronomii a cestovním ruchu, dále v zemědělství, zahradnictví, lesnictví či lázeňství. V dubnu také probíhají jarní úklidy veřejných prostranství v rámci veřejně prospěšných prací. Úřad práce ČR přijímá nové žádosti ze strany měst, obcí a dalších zaměstnavatelů o příspěvky na mzdy pracovníků v této oblasti a počítá pro letošní rok s obdobným objemem prostředků jako loni,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmona dodává: „Pokud jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od ekonomického vývoje s ohledem na průběh válečného konfliktu na Ukrajině či aktuální pandemické situace a s ní spojených přijatých bezpečnostních opatření.“

Ukrajina

Podle dostupných zdrojů nastoupilo ke konci dubna k zaměstnavatelům v ČR 35 943 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce jich momentálně pracuje v Plzeňském (5 885 osob), Středočeském (5 278 osob) a Jihomoravském kraji (3 875 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení, pomocníci ve stavebnictví, ve výrobě nebo v dopravě. Momentálně ÚP ČR eviduje 10 522 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří podali žádosti o zavedení jako zájemci (10 303 osob) nebo uchazeči (219 osob) o zaměstnání.

„Stále platí, že do ČR přicházejí především ženy s dětmi, které v první řadě řeší zajištění péče o potomky a ubytování. Následně se pak zajímají o možnost výdělku. Aktuálně vyhledávají spíše krátkodobé pracovní poměry, protože věří, že se vrátí brzy domů. Proto i v případě, že mají vyšší nebo specializovanou kvalifikaci, projevují zájem třeba i o manuální profese. S ohledem na děti také dávají přednost jednosměnným pracovním příležitostem,“ dodává generální ředitel ÚP ČR.

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici ZDE.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v dubnu v Ústeckém kraji (5,3 %), Moravskoslezském kraji (4,9 %) a dále v Karlovarském kraji (4 %). Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,3 %).Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti dubnu 2021 o 2, p. b. na 4 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,1 %), Praha-západ a Pelhřimov (1,5 %), Benešov (1,6 %) a Rychnov nad Kněžnou (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,3 %),Most (6,7 %), Chomutov (6,4 %) a Bruntál (6 %)

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 52,8 % ženy, což představuje 128 713 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl o 0,2 p. b. na 3 % u žen zůstal na 3,6 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 37 208 osob se zdravotním postižením (OZP) – 15,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé pro ně nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 12 824 volných pracovních míst.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v dubnu 43,8 roku, zatímco loni to bylo 42,9 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám. V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl těch v kategorii 50 plus. V případě této skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k nárůstu o 3,2 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o pokles o 11 389 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 30. 4. 2022 celkem 94 247 a tvořili 38,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělanosti ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu poklesu došlo v případě evidovaných uchazečů vyučených (o 22 771) a uchazečů se střední školou (o 14 931).  Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci dubna bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 77 374.

Bez práce bylo ke konci předchozího měsíce 11 072 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 275, meziročně pak méně o 1 325 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5 % (březen – 4,5 %, duben 2021 – 4,2 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci dubna v evidenci ÚP ČR 7 127 absolventů.

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V dubnu 2022 vzrostl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců na celkovém počtu nezaměstnaných o 3,6p. b. na 33,4 %, tedy celkem na 81 488 osob, a to zejména v důsledku ekonomické krize způsobené epidemií covid-19.  Průměrná délka evidence se ve srovnání s březnem prodloužila o 14dnů na 518.

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během dubna se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 31 048 lidí. To je meziměsíčně méně o 391 osob a meziročně více o 2 399 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 195) a Středočeský kraj (3 678). Naopak nejméně kraj Karlovarský (925). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3 012) a nejméně v okrese Prachatice (131). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z maloobchodu a velkoobchodu, z oblasti veřejné správy, výroby kovových konstrukcí, strojů a zařízení, dále z oblasti vzdělávání, agenturního zaměstnávání nebo zdravotní péče.

Naopak z evidence odešlo celkem 40 263 uchazečů, tj. o 1 736osob méně než v předchozím měsíci a o 2 874 osob více než v dubnu 2021. Novou práci získalo 28 787 lidí, nejčastěji jako řemeslníci a pracovníci hlavní stavební výroby, pomocníci ve výrobě, pracovníci v malo a velkoobchodě, uklízeči a pomocníci v domácnostech, administrativní pracovníci, pracovníci s odpady nebo řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v dubnu celkem 75 336 osob, což představuje 30,9 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně klesl o 12 685 osob.

Uchazeči v průměru pobírali 9 360 Kč měsíčně (duben 2021 – 8 437 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč dostávalo 17 570 (23,3 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti.  Maximální výši podpory, tedy 21 488 Kč, pak ÚP ČR vyplácel 2298 (3,1 %) uchazečům o zaměstnání.

V dubnu vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 822 337 tis. Kč  (březen – 950 326 tis. Kč, únor – 950 059 tis. Kč).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 344 350 volných pracovních míst, o 15 818méně než v březnu a o 943 míst více než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,7 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 72,1 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 72,4 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, zedníky, ostatní pomocníky ve výrobě nebo uklízeče a kuchaře. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (88 791 míst) a ve Středočeském kraji (61 565 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem21 428 nových volných pracovních míst, což je o 25 477 méně než loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1 806 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 39 052 volných pracovních míst.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím příspěvků v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 30. 4. 2022 celkem 8 642 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce umístil 1 445 lidí. Zaměstnání získalo také 3 585uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM).

Pro 7 osob zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 646 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh výrazně pomáhá i příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci dubna celkem 142 lidí. Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci dubna touto cestou podpořil 445 OZP.

Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 30. 4. 2022 se jich účastnilo 967 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti, kurzy orientované na osobní služby. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 428 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 566) a v Moravskoslezském (1 025) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 1 956 klientů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou k dispozici ZDE.