Potenciál analýzy "velkých dat" v HR

Ilustrační snímek

Tradiční metody HR analýzy zkoumaly data vždy jen z jedné perspektivy. Integrací jednotlivých údajů o mzdách, náhradách či produktivitě však můžeme získat tzv. „velká data“, která při vhodné kombinaci, mají potenciál stát se nástrojem pro efektivní strategické řízení podniku. Vzhledem k tomu může HR manažer například zajistit ideální složení pracovních týmů na základě informací o struktuře pracovních sil, jejich výkonnosti nebo celkové produktivitě a tím získat lepší obchodní výsledky. Pět způsobů, jak podnítit akceschopnost „velkých dat“ v HR popisuje server Talent Management.

Růst významu „velkých dat“ v HR vyvolala zejména potřeba sjednocení HR procesů do jedné platformy zapříčiněná globalizací firem. Zrychlila se také zpracovatelnost údajů díky samoobslužným technologiím, neboť zaměstnanci mnohdy sami mohou vkládat data do systému. Konvergence mobilních, cloudových a sociálních kanálů navíc napomáhá lepší dostupnosti i měřitelnosti HR dat.

Pět možností, jak pracovat s „velkými daty“

Než je možné využít potenciálu ohromného množství rozličných informací, je třeba nejprve zvážit, která data budou přínosná a jaké bude jejich využití:

Čím začít

Nejprve je třeba posoudit HR a firemní klíčové indikátory výkonnosti (KPI) jako obrat, úspěšnost náborů aj.. Jakmile nalezneme jejich nedostatky a rezervy, můžeme položit základní otázky pro analýzu těch správných dat.

Údaje musí být kompatibilní

I plat má několik složek (před zdaněním, celkové náhrady apod.). Je tedy nutné sjednotit údaje pod obecnými definicemi pro rozdílné pojmy včetně pevné struktury dodržené v celém systému, například podle abecedního pořádku.

Jednotnost informací

Unifikované informace jsou nezbytné pro efektivní integraci napříč odděleními, pobočkami či státy. Řešením je kooperace s globálními HR konzultanty, kteří mají odborné znalosti ve sběru a analýze dat ve větším měřítku.

Třídění dat

Velký objem informací kombinujících různé aspekty může být užitečný. Sloučení údajů například o platech ale může poskytovat spíše klamnou představu o platové stupnici. Informace je třeba třídit a předejít zkreslením skrývajícím se v jejich asymetrii.

Prezentace výsledku

Výsledné informace, které manažer získá a na jejichž základě pak může nastínit další vývoj, je třeba sdílet s ostatními. Ideálním a hlavně srozumitelným způsobem jsou vizualizace – infografiky, videa, grafy a další.

-bn-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management