Prací proti depresím

Podle nového průzkumu může návrat zpět do práce pomoci zaměstnancům s depresemi. Zaměstnavatel ale musí být vnímavý na potenciální zdroje stresu na pracovišti.

Průzkum se týkal asi 500 lidí v různých oborech, kteří nebyli schopni práce kvůli depresím v průběhu jednoho roku. Bylo zjištěno, že návrat do práce významně pomohl zlepšení jejich stavu.

Když řadoví manažeři byli s těmto lidmi alespoň jednou v průběhu dvou týdnů v kontaktu, vrátili se do práce mnohem dříve.

Podle studie je návrat do práce příležitost pro tímto způsobem nemocné osoby znovu získat sebeúctu, nastolit rutinu a stabilitu do jejich života.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management