Pracovní portály hlásí trvalý zájem o obchodníky i růst nabídky benefitů

Počet volných pozic na hlavní úvazek se dle žebříčků reálného chování uživatelů a firem na on-line trhu práce Jobs index a Barometr Prace.cz v srpnu 2010 udržel zhruba na stejných hodnotách jako minulý měsíc. Aktuálně jich je na Jobs.cz a Prace.cz vystaveno 10 509. Ve stejnou dobu minulý měsíc jich bylo 10 615.

Nejčastěji firmy aktuálně poptávají zaměstnance do těchto oborů (dle počtu pozic inzerovaných na portálech Jobs.cz a Prace.cz v srpnu 2010):

Prodej a obchod

16,29%

Administrativa

7,81%

Bankovnictví a finanční služby

6,48%

Výroba a průmysl

5,49%

Strojírenství

5,21%

IS/IT: Vývoj aplikací a systémů

4,40%

Ekonomika a podnikové finance

4,26%

„Statistiky pracovních portálů ukázaly, že se příliš nezměnilo pořadí vedoucích oborů, ve kterých je poptávka firem o zaměstnance. Nejmarkantnější zájem firmy stále projevují o obchodníky. Kontinuální poptávka je po pracovnících ve strojírenství nebo IT. Z dalších segmentů je patrný růst zájmu o zaměstnance v oborech doprava, logistika a také ve službách. Tento jev, kdy se zvyšuje vytížení pracovníků ve službách, lze přičítat vlivu letní sezóny“ informuje Jana Skalová, manažerka komunikace portálů Jobs.cz a Prace.cz.

Růst benefitů

Z přibližně 10 tisíc analyzovaných pracovních nabídek portálů Jobs.cz a Prace.cz v období od prosince 2009 do července 2010 je patrné obnovení nabídek firemních benefitů. „Analyzovali jsme nabídky práce zaměstnavatelů a za toto období rostla nabídka benefitů v inzerátech. Ve více než 4000 inzerovaných nabídkách práce se objevily benefity typu vzdělávací kurzy, školení a stravenky či příspěvky na stravování. Z dalších benefitů firmy nabízejí dovolenou navíc nebo finanční ohodnocení v rámci bonusů a prémií,“ uvedla Jana Skalová.

„Zejména v regionech, kde je nejvyšší koncentrace výrobních firem a pracujících na nižších pozicích, jsou preferovaným benefitem stravenky a příspěvky na stravování. U středních a vyšších manažerských pozic firmy poptávají odborné specialisty, kterých je na trhu práce i přes velkou nezaměstnanost stále nedostatek, a nabízejí jim pestrou škálu benefitů. Jedná se o motivační faktor ze strany firem, aby k nim odborníci chtěli jít pracovat,“ vysvětluje Jana Skalová

Právě nejčastěji rozšířené benefity, jako jsou auto, telefon a notebook, představují pro střední a vyšší manažery standardní pracovní pomůcky. U tohoto segmentu trhu práce s vyšší kvalifikací vedou benefity jako možnost vzdělávání,získání mezinárodních certifikátů a osobního rozvoje.

Zdroj: Jobs.cz - český server s nabídkou zaměstnání a praktickými infromacemi z oblasti trhu práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje Jobs.cz