Předsevzetí Evropské unie: rovné příležitosti pro všechny

Nový rok 2007 Evropská unie vyhlásila jako Evropský rok rovných příležitostí pro všechny. Toto téma se týká i rovnosti mužů a žen na trhu práce. Zde je nejmarkantnější nerovnost znatelná v oblasti platů.

Zatímco muži v České republice podle ČSÚ pobírali v roce 2005 průměrnou mzdu 24 271 Kč, ženy v průměru pracovaly za 18 221 Kč.

Dalším problémem jsou přetrvávající stereotypy. Ty se na trhu práce objevují především v rozdílném pohledu na vztah muže a ženy k zaměstnání a k rodině. Podle průzkumu CVVM musí muž na prvním místě uspět v práci, za úspěšnou platí ta žena, která dokáže sladit povinnosti v práci a v domácnosti.

Podobné stereotypy panují i v oblasti rodiny. Základní domácí práce z průzkumu vycházejí jako doména žen. Naopak muži by měli zajišťovat domácnost, dělat kariéru a mít funkce.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny