Pro koho se mění svět školitele?

Martyn Sloman, autor knihy The Changing World of the Trainer (Měnící se svět školitele), se již dlouho zajímá o přechod od pasivního školení k aktivnímu učení. Jeho kniha je v jistém ohledu příběhem jeho profesní cesty a podpořila ji také řada studií a příkladů velkého rozsahu firemní praxe z devatenácti zemí a pěti kontinentů.

Základem knihy je devět pouček, které byly vypilovány a testovány britským Institutem pro personalistiku a rozvoj (CIPD) a dobrovolníky koncem roku 2005. Tyto pak byly předány asi tisícovce lidí k posouzení na stupnici jedna až deset a všechny obdržely pozitivní ohlas.

Dvě třetiny knihy jsou věnovány průzkumu na rozsáhlých příkladech. Zvlášť užitečná je část, která sumarizuje překážky efektivního studia prostřednictvím 17 workshopů, které autor pořádal v sedmi různých kulturách. Témata, která se objevila, poskytují zajímavý materiál pro manažery, kteří mají zájem o zlepšení procesu vzdělávání ve své firmě.

Poslední část se zabývá širším obrazem a oslovuje téma kulturních odlišností.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management