Proč mizí ženy z IT?

Ženy opouští oblast IT z mnoha důvodů. Negativní důsledky tohoto trendu s sebou nesou snížené příležitosti pro ženy na pracovišti, pokles v inovaci a rivalitě technologie a v ekonomice v širším měřítku.

V roce 2000 pracovalo například v USA v oblasti IT zhruba 984 000 žen (28,9 %). V roce 2006, kdy obor vzkvétal, došlo k poklesu o 7,7 %.

S tím, jak se začalo o tomto trendu diskutovat na CIO Insight, čtenáři zasílali své teorie týkající se problémů, kterým ženy v oboru čelí. Familiární litanie počínají od slabých počtů studentek matematiky a vědních oborů, nehostinného „mužského“ syndromu v řadě IT obchodů až po nedostatek příležitostí k budování kontaktů a mentorů pro ženy.

Také se málo diskutuje o tom, co spouští odliv ženských mozků. Jak říkají Lynne Ellyn a Christine Davis z poradenské IT firmy Cutter Consortium, "Je to tichý exodus".

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight