Reportáž: Výborné výsledky jsou důsledkem správného vedení

Možná jste se s tím už setkali: šéf za vámi přišel, aby vám s úsměvem na rtech oznámil, že by vám rád svěřil vedení vlastního týmu. Najednou stojíte před rozhodnutím a váháte, jestli na takovou roli vůbec máte. Vždyť osvojit si odborné znalosti, aby se člověk mohl považovat za specialistu, pár let trvá, a co teprve dostanete-li ještě na zodpovědnost lidi, které musíte vést k výkonu. Prvotní pocit hrdosti a docenění náhle střídá nejistota. Co teď?

Jaroslav Průša, Next-L Group - program Manažerský řidičák

Opakovaně se v redakci setkáváme s tématem začínajících manažerů, kteří byli povýšeni ze své role specialisty do manažerské pozice, ve které jim však chybí „jistota v kramflecích“. Paradoxně během praxe většinou prošli řadou tréninků, aby zlepšili svou odbornost, ale jaksi se už pozapomnělo, že manažer je také odborná funkce s řadou znalostí a dovedností, které je nutné důsledně rozvíjet.

Žádné pravidlo, které by kladlo rovnítko mezi skvělého a zkušeného řadového pracovníka a schopného manažera přitom neexistuje. Pomyslný „manažerský řidičák“, s nímž si juniorní vedoucí osvojí předpoklady pro svou novou roli, se však dá získat – v průběhu stejnojmenného třídenního programu Manažerský řidičák, který připravuje Jaroslav Průša, kouč a lektor s více než 30letou praxí.

Program je určen začínajícím manažerům ideálně v průběhu prvních 3-6 měsíců v nové pozici, avšak lze jej doporučit i vedoucím pracovníkům s pár lety praxe, kteří si chtějí doplnit a upevnit základy práce s lidmi.

Sám Jaroslav Průša má bohaté osobní zkušenosti s vedením lidí zejména z oblasti obchodu a dlouhá léta koučuje a rozvíjí vedoucí pracovníky i z výrobních, projektových, konzultačních, servisních i jiných týmů ze všech oborů a odvětví. Dokáže díky tomu vnést do společné diskuze užitečný nadhled a podnětnými dotazy vést účastníky k zamyšlení se nad pravou podstatou problémů, které řeší.

Jeho přístup jsem ostatně měla možnost zažít coby účastník kurzu společně s tandemem kolegů z vývojářské společnosti a zaznamenala jej do krátké ukázky...

Manažer, nebo lídr? Obojí!

Úvodní den programu věnoval opravdu velký prostor (zhruba 2 hodiny) důslednému rozboru aktuálních stavu vizí a cílů, které si přejí účastníci ze svého manažerského postu naplnit. Diskuze byla zcela konkrétní a stočila se i k aktuálním obavám, ze kterých si účastníci postupně sami dokázali formulovat klíčové potřeby. V průběhu hovoru se zároveň pěkně ukazovalo, jak je pro sebeuvědomění a výrazné zjednodušení výzev důležitá verbalizace.

Snadno jsme se brzy během hovoru dostali přímo k charakteristice vlastní manažerské role, na které vše stojí i padá, a proto se jí věnuje podstatná část kurzu. Jak totiž Jaroslav trefně poznamenal, nejvíc problémů způsobují manažerská selhání. Na problematice mě zaujalo především pojetí role manažera versus lídra, která bývá často diskutováno s různými pohledy na věc. Zde je jedno z nich:

Vedoucí není jen manažer nebo lídr, i když u řady lidí jedna nebo druhá role většinou převládá. Musí být obojí a podle situace volit ten správný přístup,“ uvedl lektor.

Jaroslav Průša, Next-L Group - program Manažerský řidičák

Společně s ním jsme dále odhalovali postupy jednání, které vychází z pozice manažera i lídra a zaměřili se na situace, ve kterých je nutné zapojit více management, anebo naopak leadership jako jsou například změny ve firmě:

„V běžném provozu organizace využívají management tak na 70-80 %, zbytek je o leadershipu. Zatímco v případě změn se poměr otáčí – je potřeba rozvolnit stávající systémy a otevřít dveře příležitostem, iniciativě a tvořivosti lidí,“ uvedl Jaroslav Průša.

Mj. poznamenal, že právě leadershipem by měla jakákoliv manažerská práce začínat, neboť lidem poskytuje vizi společného cíle jako vodicí linku a vytváří kontext pro jejich práci. Bez ní musí být manažer u všeho, vodit dospělé lidi za ručičku a určovat každý další krok. Takový mikromanagement zbytečně zatěžuje jeho i tým. 

S postupujícím odpolednem jsme se věnovali také vlastnímu řízení pracovního výkonu, kde účastníci měli možnost vyhodnotit práci svého týmu a definovat konkrétní příležitosti ke zlepšení, na nichž budou pracovat. Během společného rozboru se nad vizualizací dokonce v pár případech ukázalo, že mnohdy jde skutečně o zcela jednoduché kroky, jež však mohou mít pro práci manažerů velký přínos.

S ujasněním vlastní role jsme se dále pustili do optimálního nastavování cílů, adekvátní komunikaci očekávání, nebo také techniky aktivního naslouchání, jejichž praktický nácvik však účastníky čekal až následující další den opět s čerstvou hlavou a myšlenkami...

Jaroslav Průša, Next-L Group - program Manažerský řidičák

Adaptujte se naplno na manažerskou roli

Procesní řízení je kapitolou samo o sobě, a tak je struktura třídenního programu cíleně zaměřena na práci s lidmi a sebepoznání. Kurz elegantní cestou navazuje na reálné potřeby a praxi účastníků, které plynule provází dílčími aspekty manažerské práce, respektive postupně posiluje a doplňuje penzum dovedností zkušenějšího manažera.

Zatímco úvodní den je důsledně zaměřen na pochopení manažerské odpovědnosti a kompetencí, navazující den je směřován k vlastnímu nácviku práce s lidmi. Účastníci se například učí efektivní způsoby dávání i získávání zpětné vazby, manažerské koučování i komunikaci s různými typy lidí.

Třetí den je už poté věnován plné adaptaci na roli manažera, budování vlastní sebedůvěry i zvyšování osobní produktivity, nehledě na to, že se manažeři seznámí i s pěti elementárními styly, které jim pomohou efektivně řešit nejrůznější situace, ať už z role manažera či lídra.

Průběžné teoretické poznatky zkušený kouč a lektor Jaroslav Průša zároveň šikovně aplikuje v příkladech, do nichž zapojuje účastníky, a tak je v dobrém slova smyslu nutí, aby si dokázali najít jejich konkrétní využití ve vlastní praxi.

Článek se skvěle hodí uzavřít hodnocením jednoho z účastníků kurzu:

“Získal jsem novou sebedůvěru, energii a chuť se znovu a lépe pustit do práce manažera”.

 

Zaujala vás reportáž?

Získejte Manažerský řidičák

Třídenní program lze zároveň absolvovat společně s navazujícím skupinovým koučinkem po dobu 3 měsíců.