Roboti nás neovládnou. Alespoň ne v tomto století

V současnosti jsme neustále připravováni na procesní změny v rámci Průmyslu 4.0 a nástup robotizace nejen v oblasti průmyslu. Mnoho z nás však nemá ani představu, co je Průmysl 4.0, a robotizaci máme spojenou pouze z oblasti umělé inteligence dle filmů „Terminátor“. Mnoho věcí z Průmyslu 4.0 a robotizace nicméně již nyní běžně používáme a tyto věci jsou součástí běžného života.

Ilustrační snímek

Průmysl 4.0 je pokračující fází jednotlivých etap rozvoje technologie. První etapa začala v roce 1784 jako revoluce „páry“. Vím, že nikdo z vás není pamětníkem začátku první revoluce, ale vzhledem k rozvoji celého lidstva, zde hovoříme o pouhých 235 letech, během kterých jsme zažili největší technologický rozvoj v dějinách lidstva.

Druhou etapou rozvoje technologie byla revoluce „elektřiny“, kterou nastartovala 1870 prvním montážním závodem společnost Cincinnati a T.A. Edison vynalezením žárovky v roce 1879. O třetí etapě se hovoří jako o etapě automatizace a počítačů, kdy byl vyroben v roce 1969 první logický automat (PLC).

A v současné době je nejvíce skloňovaným termínem Průmysl 4.0, který je logickým pokračovatelem technologického rozvoje, hlavě v oblasti informací a internetu. V rámci tohoto rozvoje jsou dříve aplikované technologie, stroje a zařízení navzájem propojeny a data se pravidelně vyhodnocují. Sběr těchto informací je generován jako „znalostní integrace“, která má následně přispět k vylepšení stávajících procesů a odlehčení zbytečné práce. Jsou to nové sítě, znalostní databáze a nově sem vstupují také kyberfyzické systémy, které dokáží vytvářet prediktivní varianty na virtuální scéně.Aby mohlo vše dokonale fungovat, je celá tato síť propojena v rámci internetu věcí a služeb do kyberneticko-fyzického prostoru.

Pokud vlastníte mobilní telefon a svá data sdílíte formou sociálních sítí nebo cloudových úložišť, pokud vlastníte inteligentní robotický vysavač nebo sekačku s dálkovou obsluhou, pokud váš automobil má povinné SOS tlačítko, stáváte se součástí Průmyslu 4.0.

V rámci zpracovatelského průmyslu jsou tyto změny viditelné nahrazováním průmyslových robotů první generace, roboty kooperativními, a informace dříve uložené pouze v rámci PLC stroj automaticky přenášeny do řídících programů společností.

Vliv automatizace a robotizace na dnešní dobu není tak zásadní, jak je všeobecně uváděno. V roce 1948 odhadoval Ray Kurzweil (Kurzweilova singularita), že nás v roce 2045 plně ovládnou roboti. Dnes je však uznáváno, že k tomu v tomto století určitě nedojde. Roboti nás v současnosti nemohou plně ovládat z důvodu, že nemají vědomí a schopnost sebeuvědomění.

Vliv automatizace a robotizace na dnešní dobu je spíše svázáno s myšlenkou ulehčení práce, zvýšení efektivity samotné výroby a podpory nedostatku zaměstnanců. Vyžití Průmyslu 4.0 s podporou automatizace a robotizace jsou nyní hlavně v oblasti automotive, dopravy, logistiky, energie a zdravotní péče.