Rok 2012: Nejžádanější na trhu byli kvalifikovaní techničtí zaměstnanci

Na pracovním portálu Profesia.cz byli v roce 2012 nejvíce poptáváni kvalifikovaní techničtí zaměstnanci (32%), dále kvalifikovaní zaměstnanci netechnického zaměření (23%) a nižší a střední manažeři (16%).

Čtvrtina pracovních nabídek z oblasti IT

Společnosti nejčastěji hledaly odborníky z oblasti IT. Inzeráty z této oblasti tvořily 25 % z celkového počtu zveřejněných nabídek, přesto i v tomto oboru meziročně počet nabídek klesl o 3 %. Významný počet pozic obsazovali personalisté také do managementu (17%), obchodu (17%), ekonomiky a financí (12%) a strojírenství (11%). Skladba nejčastějších inzerátů se meziročně výrazně nezměnila.

Tabulka 1: Podíl pracovních nabídek podle úrovně pozice za rok 2012

Úroveň pozice

Podíl

Pomocní zaměstnanci

3%

Kvalifikovaní dělníci, zaměstnanci ve službách

14%

Administrativní zaměstnanci

9%

Kvalifikovaní techničtí zaměstnanci

32%

Kvalifikovaní zaměstnanci netechnického zaměření

23%

Nižší a střední manažeři

16%

Top manažeři

2%

Zdroj: Profesia.cz

Tabulka 2: Obory s největším podílem pracovních nabídek za rok 2012

Obor

Podíl

Informační technologie

25%

Management

17%

Obchod

17%

Ekonomika, finance, účetnictví

12%

Strojírenství

11%

Administrativa

10%

Bankovnictví

7%

Výroba

7%

Elektrotechnika a energetika

6%

Automobilový průmysl

6%

Zdroj: Profesia.cz

Ohlédnutí za rokem 2012 na pracovním trhu

Zatímco rok 2011 na pracovním portálu Profesia.cz přinesl dlouho očekávané oživení na trhu práce a meziročně vzrostl počet nabídek o 38%, rok 2012 byl symbolem taktického vyčkávání. Loňskou bilanci však uzavíráme s poklesem inzerovaných nabídek o 5%.

Na pracovním portálu meziročně ubylo nejvíce pozic v médiích (-54%), textilním průmyslu (-45%), telekomunikacích (-36%), chemickém průmyslu (-33%) nebo překladatelství (-33%). Zaznamenali jsme i mírný úbytek v tradičně velmi poptávaných oborech jako je informační technologie (-3%) a obchod (-6%).

Více příležitostí v oboru farmacie

Meziroční oživení pracovních nabídek jsme sledovali u farmaceutického průmyslu (+131%), v dřevozpracujícím průmyslu (+22%), bezpečnosti (+20%), službách (+16 %) nebo automobilovém průmyslu (+14%).

"Vzhledem k zhoršujícím se makroekonomickým ukazatelům lze očekávat pro rok 2013 zmírnění náborové aktivity a naopak některé společnosti budou vzhledem k nedostatačným zakázkám propouštět. Masivní propouštění se však neočekává. V České republice převažuje počet společností, které nezmění stav zaměstnanců," říká Kateřina Jaroňová z pracovního portálu Profesia.cz.

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz