Setkání Business Brunch® - aktuální témata, inspirace a osobní rozvoj

Společnost MotivP již tradičně pořádá svou inspirativní online vzdělávací akci Business Brunch. Setkáním, které se skládá celkem z šesti přednášek, vás provede František Hroník, zakladatel společnosti. Nebudou chybět další zajímaví hosté. Bruch je určený pro personalisty, manažery a také ředitele z různých organizací.

František Hroník, MotivP

„Z těchto přednášek budete čerpat ještě dlouho poté, neboť se jedná vždy o důležitá témata pro pracovní prostřední i osobní rozvoj, která mimo základní teorie poskytují především návod na to, jak je aplikovat v praxi,“ vysvětluje Martin Jelínek, ředitel agentury MotivP.

Řečníci budou hovořit o důležitých a aktuálních tématech. Součástí každého z šesti setkání je vizuální kurz, tištěná příručka a podpůrná videa. Veškeré přenosy budou probíhat v profesionálním vysílacím studiu, které je vybavené špičkovou technikou. Po skončení semináře každý obdrží doplňkové materiály, které konkrétní téma dále rozvíjí a pomáhají převést nově nabyté vědomosti z teorie do praxe.

Témata pro rok 2023

Zpětná vazba - 21. 3. 2023   

Nejen pochvala dokáže motivovat k lepšímu výkonu. Pomoci může také dobře míněná konstruktivní kritika, ze které si druhá strana odnese podněty umožňující její vlastní růst. Zakladatel kybernetiky Norbert Wiener kdysi prohlásil - “Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem neslyšel odpověď?” Tato myšlenka je podstatou zpětné vazby, která představuje nejdůležitější součást aktivní komunikace. Nedíváme se jen zpět, ale také dopředu a podle pohyblivých cílů korigujeme své chování. Setkání se zaměří také na praktickou aplikaci toho, jaké jsou naše možnosti a cíle a jak se dají pojmout jinak.

Identita a integrita - 23. 5. 2023 

Identitu mají dnes nejen lidé, ale i organizace, přičemž všichni potřebujeme nějak držet pohromadě. Identita člověka je dána dvěma silami – někam patřit a zároveň se lišit. Vycházíme z přesvědčení, že i nadále poroste význam individuálního přístupu, který zrcadlí fakt, že každý jsme jiný. Ovšem každý člověk chce být lepší. Jde to i bez pomoci ostatních? Jak s touto tématikou operovat v pracovním prostředí? Jak máme v souladu slova a činy a jak řešíme rozpory mezi osobní preferencí a očekáváním, které vyplývají z role? Právě to se pokusí objasnit druhé Business Brunch setkání.

Letní speciál - Struktura a Time management - 25. 7. 2023   

Chcete lépe cílit priority a vytvořit si prostor pro strategické úkoly? Time management nemusí být o tom, jak toho co nejvíce nacpat do vymezeného času. Naučte se nalézt zdroje vašich časových ztrát v průběhu dne a úspěšně je eliminujte. Zjistíte, jaké existují individuální rozdíly ve vnímání a plánování, seznámíte se zloději času a objevíte model FRESCO. Na závěr na vás čekají tipy a triky pro každý den, které vás donutí zamyslet se nad časem z širšího hlediska.

Umění dialogu a respekt -26. 9. 2023   

Dnešní doba je velice rychlá, plná resolutních vyjádření, strachů a mnoho dalšího. O to více vyvstává potřeba dialogu. Jasné předání zprávy tvoří základ úspěchu jednání a opravdový respekt se rodí z porozumění druhému a z úcty k sobě samému. Odlišíme si diskusi, debatu a dialog, každý má totiž své místo. Dozvíte se, proč je důležité umět pochybovat nejen o něčem mimo nás, ale i o sobě a jak si přitom projevovat respekt, který si bude odlišovat od tolerance. Objasníme základní principy úspěšného dialogu a prozradíme, jakým chybám se vyvarovat. Taktéž se budeme věnovat tématu hranic.

Týmové učení -7. 11. 2023 

Stále žijeme v iluzi individuálního vědění, pokrok je ovšem dán zejména týmovým pojetím a sdílením, předáváním zkušeností. Funkční vztahy mezi pracovníky jsou klíčové, přesto se snadno zanedbávají pod vahou urgentních problémů a pracovního tlaku. Každý něco ví, na něco slyší a každý může mít užitečnou roli v týmu, která mu sedí. Budeme mluvit o tacitních znalostech, které se nejlépe předávají, když lidé dělají spolu. Na listopadovém Business Brunchi se budeme věnovat metodám týmového učení a perspektivám týmové práce, která se stává základní jednotkou řízení namísto jedince.

Vánoční speciál - 19. 12. 2023

Vánoční Brunch se opět zaměří na nejaktuálnější a důležitá témata. Můžete se těšit na příklady z praxe i přednášky odborníků - našich hostů, kteří vám přinesou nejen jiný pohled, ale i inspiraci.

„Naším cílem je dát účastníkům to nejlepší z firemního vzdělávání kvalitně a přehledně na jednom místě. Kvalitní forma, kvalitní obsah a společenský kontakt,“ uzavírá Martin Jelínek.

FRANTIŠEK HRONÍK

Hlavním lektorem Business Brunche je František Hroník, který vystoupí na každé z 6 událostí. František Hroník je původním vzděláním klinický psycholog, který se již několik let věnuje řízení lidských zdrojů, managementu a koučinku. Je autorem několika odborných publikací v oblasti personální psychologie a v byznys prostředí se sám aktivně pohybuje.

V roce 1996 založil vzdělávací a poradenskou agenturu MotivP, která patří V České Republice a na Slovensku ke špičce svého oboru. Díky svému progresivnímu přístupu a využívání moderních metod a technologií ve firemním vzdělávání patří František Hroník k nejuznávanějším českým psychologům v oblasti personální psychologie.

PŘIHLÁŠKA NA BUSINESS BRUNCH