Skleněný strop nedotčen

Mezinárodní studie společnosti Accenture potvrdila, že ženy na manažerských postech stále zaostávají za muži, pokud jde o rovnoprávnost. Studie „Anatomie skleněného stropu“ se zúčastnilo 1 200 vedoucích pracovníků z USA, Kanady, Rakouska, Německa, Švýcarska, Velké Británie, Austrálie a Filipín. Odhalovali individuální, firemní a společenské faktory, o nichž se domnívají, že ovlivňují úspěšnost jejich kariéry.

30 procent dotázaných žen a 43 procent dotázaných mužů věří, že ženy mají na dnešních pracovištích stejné možnosti jako muži. Zajímavé však je, že stejné procento mužů a žen je spokojeno se svým platem (58 procent). 66 procent mužů se pak neobává o svou práci. U žen je to dokonce 70 procent.

Manažerky v USA a Velké Británii považují za hlavní překážky své kariéry společenské problémy. Naopak silně důvěřují svým schopnostem i firemní kultuře. V Kanadě a na Filipínách však podle respondentek představují společenské problémy menší překážku než kultura vlastní firmy.

„Studie nám ukazuje, že i když posledních 20 let probíhaly snahy o rozbití skleněného stropu, firmy i celé společnosti by si měly uvědomit, jak důležité je stavět na dovednostech žen,“ uvedl zástupce společnosti Accenture Kedrick D. Adkins. „Vybudování obchodní kultury, která bude podporovat inovace, rozvoj a prosperitu, vyžaduje lidi s rozličnými talenty a organizace by měly zajistit uznání různým stylům vedení a práce.“

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com