Školení obětí recese

Téměř třetina evropských zaměstnanců pracuje na pozicích, pro které není řádně vyškolena z důvodu snižování nákladů v současné ekonomické recesi. Ukázal to průzkum mezinárodního dodavatele e-learningových řešení SkillSoft a přední britské společnosti zabývající se on-line průzkumem trhu OnePoll.

80 % evropských zaměstnavatelů podle něj nabízí určitou úroveň školení. 76 % zaměstnanců si však myslí, že by mohli poskytovat více. I když téměř polovina zaměstnanců považuje tradiční školení v učebnách za užitečné, 87 % by dalo přednost možnosti vzdělávat se vlastním tempem.

Ředitel společnosti SkillSoft pro oblast EMEA Kevin Young k tomu uvedl: „Zcela jistě existuje zájem o školení a další vzdělávání. Vzhledem ke krácení rozpočtů na vzdělávání však tento potenciál vyjde nazmar. Propojení vzdělávacích metod, včetně e-learningu, by mohlo uspokojit potřebu pružnějšího vzdělávání a být nákladově efektivní cestou k optimalizaci talentu."

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine