Snižování stavů ničí kreativitu

Obavy ze ztráty zaměstnání mohou přivést zaměstnance k větší produktivitě, ale také menší kreativitě. Ukázaly to výsledky studie Washington State University v kanadském Vancouveru. Výzkumný tým se zaměřil na trend propouštění a to, jaký vliv má s ním spojený efekt nejistoty pracovního místa na výkonnost zaměstnanců.

Výzkum probíhal v laboratoři i v reálných prostředích. Nejprve se 104 vysokoškolských studentů zúčastnilo experimentu v simulovaném organizačním prostředí, kde vědci měřili změny v jejich kreativitě a výkonnosti po pohrůžce vyhazovem. Obdobné výsledky pak přinesl i výzkum 144 zaměstnanců v jejich reálném pracovním prostředí.

Ukázalo se, že nejistota pracovního místa vede ke snížení kreativity, zvýšení produktivity a snížení počtu absencí. Objevilo se také nepřátelské chování a zpožděnost. Zlepšení produktivity je zapříčiněno uvědoměním zaměstnanců, že jsou v době organizační nejistoty pod větším dohledem. Po čase však tato produktivita opět klesá, i když se období nejistoty prodlužuje.

Autorka studie Tahira Probstová shrnuje: „Náš výzkum ukázal, že i když roste produktivita, omezují se kreativní dovednosti zaměstnanců. Může to znamenat, že kreativita a flexibilita, kterou firmy očekávají od snižování stavů, nepřijde.“

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today