Stakeholder Excellence Leadership jako nová cesta k motivaci a skvělým výsledkům

Chcete skvělou atmosféru v týmu a prolomit bariéry mezi jednotlivými odděleními? Chcete vysokou provozní efektivitu a úspěch u zákazníků? Pak objevte Stakeholder Excellence Leadership.

Stakeholder Excellence Leadership - Image Lab s.r.o.
Ilustrační snímek

Metodika Stakeholder Excellence Leadership vznikla na základě zkušeností z práce krizového poradce a kouče managementu ve firmách a v situacích, kdy jsem byl přizván ke spolupráci na stabilizaci firem a organizací, které nový management přebíral v okamžiku hlubokého vnitřního rozvratu, nefunkčnosti a extrémně napjatých vztahů. V těchto chvílích se ukazuje, že silová řešení jsou pouze dočasná a vedou k dalšímu prohlubování krize," vysvětluje autor konceptu a lektor SEL Martin Kalenda.

Přístup Stakeholder Excellence Leadership aplikuje do praxe psychofyziologické přístupy kombinované s eliminací komunikačních chyb vedoucích k nefunkčnosti předávání informací a narušování vztahů. Jsou to přístupy, které jsou například využívány v komunikaci pilotů.

Základem je otevřená zpětná vazba a vzájemné vyjasňování očekávání. To vše za principu, který respektuje to, že lidé mají v komunikaci a spolupráci potřeby jak funkční, tak stejně důležité emoční. A přestože si to někdy na začátku neuvědomují, sladění těchto dvou rovin začíná i v krizové situaci velmi rychle otevírat dveře vzájemné spolupráci, schopnosti nalézat řešení a dodržovat vzniklé dohody.

Postupně jsem začal tuto metodiku uplatňovat u firem a týmů, které jsou na tom relativně dobře. Tam to otevírá skrytý potenciál výkonnosti týmů i jednotlivců jak směrem dovnitř firmy, tak směrem k otevření nové podoby vztahů se zákazníky," pokračuje Martin Kalenda.

Trénink Stakeholder Excellence Leadership vám umožní zmapovat si síť vašich klíčových vztahů a nastavit cesty pro zlepšování funkčních vzorců spolupráce. Otevřete si cestu k posílení vašich motivátorů a osobní energie. To vám umožní získat skvělé pracovní výsledky efektivně a s lehkostí.

Letní nabídka kurzů

V létě jsme pro vás připravili mimořádnou nabídku otevřených kurzů. Přijďte zažít trénink Stakeholder Excellence Leadership vedený MUDr. Martinem Kalendou, MBA.

Máme pro vás celou řadu oblíbených tréninků, jako jsou Prezentační dovednosti dle Steva Jobse, Vyjednávání, Leadership s lehkostí, naši novinku Improvizace a mnoho dalších.

Letní otevřené kurzy společnosti Image Lab

Letní otevřené kurzy Image Lab