Stále více Britů pracuje z domova a využívá moderních technologií

Hranice mezi domovem a prací se pro mnoho Britů stále více smývají. V roce 2005 zde pracuje z domova 3,1 milionu lidí a z toho jich 2,4 mil. využívá ke své práci počítače a telekomunikační zařízení (tzv. teleworking). Pro srovnání to v roce 2001 bylo 2,6 mil. (1,5 mil. teleworkerů) a v roce 1997 2,3 mil (0,9 mil. teleworkerů).

Tato čísla ale uvádějí jen osoby, které pracují převážně doma a nezahrnuje příležitostné domácí pracovníky. Podle průzkumu se bude jednat o zhruba další milion lidí.

Vzestup domácího podnikání

Pracující z domova

Teleworkeři 

Zaměstnaní

34%

36%

Samoživitelé

64%

62%

Zhruba 41 % samoživitelů jsou teleworkeři. To navazuje na zjištění, že 39 % drobných podnikatelů funguje z domova. Tyto domácí firmy jsou pro britskou ekonomiku velmi důležité a uvažuje se o jejich zvýšené vládní podpoře.

Velcí zaměstnavatelé zjišťují jen pomalu, že domov jejich zaměstnanců pro ně skrývá potenciální pracovní základnu. V současné době se pracovat z domova v zaměstnaneckém poměrem povoluje převážně manažerům a některým profesionálům.

Důležitost mobility

Vzrůstající trend teleworkingu je podpořen rostoucím počtem lidí, kteří takto pracují z různých míst. Práce z domova je totiž jen jednou z možností práce na dálku, pracovat lze odkudkoliv, kde to je efektivnější než dojíždění do zaměstnání.

Regionální rozdíly

Zpráva také uvádí některé odlišnosti v úrovních teleworkingu v rámci různých regionálních oblastí. Do jisté míry tato čísla vznášejí více otázek než odpovědí. Vzdálenější a vesnické oblasti mají totiž nadprůměrnou úroveň samoživitelství.

Hledání životní a pracovní rovnováhy, vzrůstající ceny nemovitostí, dostupnost nových technologií a popularita domácího podnikání jsou prvky, které přispívají k jeho vzrůstajícímu trendu. Vše teď záleží na tom, jak se k tomuto trendu postaví zaměstnavatelé a jak tuto komunitu podpoří.

-av-
Zdroj: Flexibility.org.uk - nové způsoby zaměstnávání lidí, práce na dálku, management
Zobrazit přehled článků ze zdroje Flexibility.org.uk