Stres z práce Češi neznají

Ve srovnání s jinými Evropany se Češi v práci tolik nestresují a nebojí ztráty zaměstnání. V práci jsou však méně spokojení než občané "starých" členských zemí EU. K tomuto závěru dospěl průzkum Eurobarometr, v němž odpovídalo přes 26 000 Evropanů.

Pracujícím Evropanům nejvíce vadí platové podmínky a nejasný kariérní postup. Česko se odchyluje v požadavcích zaměstnavatelů na další vzdělávání svých pracovníků. Zatímco skoro tři čtvrtiny Evropanů uvedly, že se v zaměstnání musí učit nové věci, přes 40 procent Čechů nepotřebuje v práci získávat nové znalosti.

Za příliš náročnou považuje práci více než polovina Řeků, Portugalců nebo Švédů, ale jen třetina Čechů. Ti se také jen výjimečně strachují o své zaměstnání.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny