Studie: Angažovanost zaměstnanců v průběhu pandemie vzrostla

Podle nedávné britské studie téměř jedna třetina tamních zaměstnavatelů tvrdí, že angažovanost zaměstnanců je nyní vyšší, než tomu bylo před vypuknutím pandemie koronaviru. Studii zrealizovala na konci dubna 2020 organizace XpertHR mezi 264 HR pracovníky. Přečtěte si její závěry.

Ilustrační snímek

Celkem 32,2 % respondentů na dotaz uvedlo, že zaznamenali vyšší nárůst zapojení zaměstnanců od začátku krize. 21,2 % personalistů dále také popsalo stávající úroveň angažovanosti jako „vynikající“ a 57,6 % ji ohodnotilo jako „dobrou“.

Na druhou stranu, z odpovědí zároveň vyplynulo, že méně než pětina pracovníků (18,6 %) cítí, že angažovanost zaměstnanců v plnění pracovních povinností klesla. Necelá polovina zaměstnavatelů (49,2 %) pak uvedla, že od počátku pandemie nedošlo k žádné změně.

Téměř pěti účastníků průzkumu (18,9 %) dále charakterizovala aktuální úroveň angažovanosti zaměstnanců jako „férovou“, 15,4 % ji ohodnotilo jako „velmi špatnou“ a jen 1,5 % ji označovalo jako „špatnou“.

Tato zjištění vycházejí ze zhodnocení situace ve firmách až poté, co se podařilo srovnat procesy a zavést odpovídající stabilizační opatření.

Přečtěte si také aktuální výsledky studie Best Employers 2019 o vývoji motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců v ČR a na Slovensku za uplynulý rok.

Respondenti také popsali několik iniciativ, které zavedli na podporu lepší angažovanosti zaměstnanců, včetně poskytování pravidelných informací z firmy, zdravotních doporučení a tipů pro práci z domova a organizování virtuálních sociálních aktivit.

Rovněž nastínili kroky, které podnikli k ocenění úsilí zaměstnanců, kteří pracují na dálku ve ztížených podmínkách. Mezi ně patřilo například poděkování prostřednictvím veřejné pochvaly nebo přímým oslovením, zavedení příspěvku na vybavení pro práci z domova nebo dokonce zasílání různých drobných dárků.

Průzkum také odhalil rostoucí tlaky na pracovníky v oblasti lidských zdrojů. Řada respondentů totiž potvrdila nerealistická očekávání od vedení vlastních organizací v době koronavirové krize nebo kontinuální boj s měnícími se vládními opatřeními a také vlastní potřebu lépe vyvážit pracovní a osobní život.

Na závěr se hodí uvést konkrétní výrok jednoho z respondentů, který situaci poměrně dobře shrnuje: „HR se nervově hroutí kvůli absenci křišťálové koule, o které se všichni domnívají, že ji vlastní.“

Jaký vývoj pociťujete ve vlastní organizaci v otázce angažovanosti zaměstnanců, ale i tlaku na vlastní výkonnost?

 

-bb-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine