Studie: Efektivní leadership zvyšuje hodnotu organizace až o 16 %

Ilustrační snímek

Kvalita seniorního leadershipu má přímý a měřitelný vliv na současný a budoucí úspěch firem. Vyplývá to ze studie společnosti Deloitte s názvem The Leadership Premium, do níž se zapojili přední tržní analytici z Velké Británie, USA, Číny, Indie, Japonska a Brazílie. Kvalitou leadershipu se přitom myslí jak klíčové schopnosti, tak také osobní kvality lídrů, jako je upřímnost nebo integrita.

Cílem studie bylo nalézt snadno pochopitelné a jednoznačné měřítko efektivity leadershipu, a pomoci tak firmám porozumět vlivu leadershipu na jejich výkonnost a tržní hodnotu. Oslovila proto analytiky z řad investičních bankéřů, private equity investorů, manažerů hedgeových fondů a portfoliových manažerů z výše uvedených zemí nejprve pomocí online dotazníků a posléze v telefonických rozhovorech.

Ukázalo se, že větší polovina (52 %) analytiků běžně zahrnuje hodnocení seniorního leadershipu do svého hodnocení firem. 80 procent analytiků se pak shodlo na tom, že firma s vysoce efektivním týmem seniorních lídrů získá prémiové hodnocení. Taktéž 80 % by naopak snížilo doporučení firmy, pokud by zaznamenali vysoce neefektivní tým seniorních lídrů. Hodnocení efektivity týmu seniorních lídrů je u oslovených analytiků druhým nejdůležitějším kritériem hned po finančních výsledcích firem.

Analytici, kteří posuzují kvalitu leadershipu ve svých doporučeních, zvyšují v případě vysoce efektivního leadershipu svá doporučení v průměru o 15,7 %. V případě vysoce neefektivního leadershipu je naopak snižují o průměrných 19,8 %. Hodnota firmy s dobrým a špatným leadershipem se tak může lišit až o 35,5 %.

Při vyhodnocování síly leadershipu v organizaci posuzují analytici tři hlavní kritéria:

  • míra srozumitelnosti vize, které chce organizace dosáhnout,

  • úspěšnost dosahování cílů,

  • závazek firmy vůči inovacím a podpoře prostředí pro volné šíření myšlenek.

Kromě toho sledují ještě dva další atributy, které tato kritéria podporují: efektivitu corporate governance a efektivitu vůdcovských charakteristik.

Celá studie je k dispozici ke stažení zdarma na stránkách společnosti Deloitte zde.

-kk-

Zdroj: Deloitte - přední světová poradenská společnost zaměřená na strategický management, audit, daně, právo a finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Deloitte