Studie: Kam kráčí angažovanost zaměstnanců?

Ilustrační snímek

Angažovaností se rozumí emocionální a intelektuální zapojení zaměstnanců, které je motivuje k tomu, aby ze sebe při práci vydávali to nejlepší. Globální ekonomická recese a s ní spojené zmrazování platů, krácení benefitů a rušení pracovních míst se právě na angažovanosti výrazně podepsaly. Jak jsou na tom firmy s angažovaností dnes?

Po letech globálního poklesu angažovanosti zaměstnanců se situace začíná obracet a angažovanost znovu posiluje. Vyplývá to alespoň ze studie společnosti Aon Hewitt s názvem 2012 Trends in Global Employee Engagement, která zkoumala trendy v angažovanosti zaměstnanců ve více než 3100 organizacích reprezentujících 9,7 milionu zaměstnanců po celém světě. Zatímco v roce 2010 bylo na světě 56 % angažovaných zaměstnanců, v roce 2011 to již bylo 58 %.

Vnímání zaměstnanců se zlepšilo v těchto třech klíčových oblastech angažovanosti:

 1. Efektivní leadership na úrovni obchodních jednotek a divizí (61 % v roce 2011, 54 % v roce 2010)

 2. HR postupy vytvářející pozitivní pracovní prostředí (53 % v roce 2011, 47 % v roce 2010)

 3. Přínosné vztahy se zákazníky (75 % v roce 2011, 70 % v roce 2010)

Vnímání zaměstnanců se naopak zhoršilo v těchto třech klíčových oblastech angažovanosti:

 1. Efektivní komunikace (42 % v roce 2011, 46 % v roce 2010)

 2. Inovace (52 % v roce 2011, 55 % v roce 2010)

 3. Bezpečnost pracovišť (75 % v roce 2011, 78 % v roce 2010)

Regionální rozdíly v angažovanosti zaměstnanců vypadají následovně:

Region

2011

2010

Evropa

52 %

51 %

Severní Amerika

64 %

64 %

Latinská Amerika

71 %

72 %

Pacifická Asie

58 %

55 %

Nejsilnějšími faktory posilujícími angažovanost zaměstnanců zůstávají kariérní příležitosti, uznání, pověst organizace a komunikace. Právě na ty by se zaměstnavatelé měli soustředit. Aon Hewitt radí:

 • Budujte firemní kulturu angažovanosti prostřednictvím leadershipu.

 • Soustřeďte se na nejdůležitější oblasti, které nabízejí největší možnosti zlepšení.

 • Uznávejte úsilí a výkonnost svých lidí.

 • Komunikujte a propagujte pověst vaší organizace při každé příležitosti.

 • Vytvářejte příležitosti pro růst zaměstnanců.

 • Vybírejte potenciální zaměstnance s ohledem na kvality, u nichž lez předpokládat, že povedou k angažovanosti.

Více informací o modelu angažovanosti společnosti Aon Hewitt najdete přímo ve studii, kterou si můžete stáhnout zde.

-kk-

Zdroj: Aon Hewitt - přední mezinárodní společnost v oblasti HR a outsourcingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Aon Hewitt