Studie: Smíšené vedení má pouze 19 % českých firem

67 procent českých obchodních společností nemá ve svých statutárních orgánech žádné ženy, ve 14 procentech společností naopak ženy ve vedení převládají. Ukázala to analýza společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

„Výrazný nepoměr žen a mužů ve vedení společností ukazuje, že ženy stále nemají kvůli tradičnímu pohledu na jejich roli stejné podmínky pro pracovní kariéru jako muži. Předpokládá se, že žena bude doma s dětmi a bude vytvářet rodinné zázemí. I přesto, že muži mají možnost zůstat s dětmi doma, situace v Evropě ani u nás neukazuje, že by v nejbližší době tento trend převážil,“ uvedla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau, v tiskové zprávě zveřejněné na serveru profit.cz.

Nejvíce organizací, které vedou pouze ženy, představují společnosti s ručením omezeným, přesto má 72 procent s.r.o. ve vedení pouze muže. U akciových společností je situace jiná, zřejmě v důsledku toho, že jejich statutární orgány jsou nejpočetnější. Čistě mužské vedení má pouze necelá čtvrtina a.s.

Z pohledu jednotlivých podnikatelských odvětví je nejvíce žen zastoupeno v řídicích orgánech v textilním a oděvním průmyslu a dopravě, skladování a cestovních kancelářích (více než 20 procent). 70 procent společností působících v oblasti obchodu a 80 procent společností působících ve stavebnictví naopak nemá ve vedení žádnou ženu.

Z hlediska rozdělení podle výše zisku je nejvíce žen ve vedení menších společností, které dosahují tržeb do 10 milionů korun ročně.

-kk-

Zdroj: Profit - měsíčník pro obchod a finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profit