TALENT MANAGEMENT 5x jinak - inspirace z velkých firem

Ilustrační snímek
Termín: 30. 10. 2012; 10:00–16:15

Místo konání: HOTEL OLYMPIK, Sokolovská 138, Praha 8, 186 76

Konference určená HR manažerům, HR business partnerům, vedoucím personalistiky, personálním oddělením a všem pracovníkům odpovědným za rozvoj pracovníků a nastavení systému talent managementu.

- Zajistěte budoucí prosperitu včasnou výchovou talentů
- Inspirujte se praktickou zkušeností
- Ověřte připravenost firemní kultury, HR i manažerů
- Vyhněte se nástrahám implementace
- Udržte talent management ve hře po celé roky

Přednáší

Mgr. Pavel Adam (Ahold Europe – Management Development Manager)
Ing. Adam Čížek (Telefónica Europe – Head of Talent Management CZ/GER/SK)
Zuzana Jiránková (Senior konzultant pro oblast firemního poradenství, působila např. ve společnosti SKANSKA a ČESKÁ SPOŘITELNA)
Tereza Matějková (ČSOB – senior manager pro vzdělávání a rozvoj)
Mgr. Jan Pešek (ČSOB – senior kouč, člen týmu pro vzdělávání a rozvoj)
Ing. Iva Rylichová (nezávislý HR Senior konzultant, HR Business partner)

Odborný garant a moderátor

Ing. Adam Čížek (Telefónica Europe – Head of Talent Management CZ/GER/SK)

PROGRAM

9:30 – 10:00 Registrace účastníků

10:00 – 10:15 Úvodní slovo (1. VOX a.s. - Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. a Ing. Adam Čížek- odborný garant a moderátor akce)

10:15 – 10:55 Řízení talentů – Ing. Iva Rylichová

Kdo je vlastně talent? Kdo jsou klíčoví zaměstnanci? Známe naše klíčové pracovní pozice ve firmě? Jaká jsou kritéria pro jejich identifikaci? Umíme s nimi správně pracovat? Talent management s propojením dalších HR nástrojů. Přínosy talent managementu.

10:55 – 11:45 Chyby a omyly při zavádění do praxe – Zuzana Jiránková

Smysluplnost implementace talent managementu - připravenost firemní kultury, HR i manažerů. Největší úskalí talent managementu - věcné, procesní, psychologické. Nastavení a udržení talent managementu není totéž, čeho je třeba se vyvarovat.

11:45 – 12:15 Přestávka

12:15 – 12:55 Pragmatický přístup při zavedení talent managementu – Mgr. Pavel Adam

Talent management ve společnosti Ahold. Talent management - nástroj pro business nebo HR? Jak navrhnout a zavést proces ve společnosti s desetitisíci a statisíci zaměstnanci. Jak udržet talent management ve hře po celý rok? Jak měřit úspěšnost?

12:55 – 13:35 Továrna na talenty – Ing. Adam Čížek

Talent management v Telefónica Česká republika. Globální, regionální a lokální specifika talent managementu Telefónica Česká republika.

13:35 – 14:30 Oběd

14:30 – 15:45 Talent management – inspirace z ČSOB – Tereza Matějková, Mgr. Jan Pešek

Talent management jako podpora zaměstnanců s různým kariérním očekáváním. Práce s experty. Podpora nástupníků na manažerské pozice.

15:45 – 16:15 Panelová diskuze, závěr, přípitek

Více informací a přihlášky na http://www.vox.cz/talent-management-5x-jinak-inspirace-z-velkych-firem-10687/