VŠE: Čeští zaměstnanci nejsou konkurenceschopní

Z výzkumu Vysoké školy ekonomické v Praze vyplývá, že většina českých průmyslových podniků nepovažuje své zaměstnance za konkurenceschopné na mezinárodním trhu práce. Dvě třetiny si myslí, že by v cizině uspěli na stejných postech pouze jednotliví pracovníci. Čtyři procenta odpověděla, že jejich lidé nejsou konkurenceschopní vůbec.

Podle Evy Kislingerové z VŠE, která je hlavní řešitelkou výzkumného záměru, souvisí tato zjištění se skutečností, že 64 procent dotázaných firem si nejvíce cení adaptability zaměstnanců a schopnosti přizpůsobit se konkrétním požadavkům práce u nich. Pouze necelých 19 procent chce od svých pracovníků schopnost přijímat inovace.

Rozsáhlé dotazníky do výzkumu vyplnilo 252 českých podniků z oblasti zpracovatelského průmyslu. Největší společnost dosáhla v roce 2006 obratu 9,5 miliardy korun, nejmenší 75 milionů korun.

-kk-

Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny