Výdaje na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Rozpočty na výcvik se zvyšují, jak se zaměstnavatelé snaží zajistit, aby jejich zaměstnanci měli dovednosti, které potřebují pro výkon své práce, a aby z nich manažeři dostali to nejlepší. Průzkum společnosti IRS Employment Review ukázal, že téměř devět z deseti zaměstnavatelů považuje za klíčový cíl výcviku zlepšení dovedností zaměstnanců. Šest z deseti dotázaných citovalo potřebu zlepšit mezilidské dovednosti liniových manažerů. Jen asi jedna třetina zaměstnavatelů plánuje zvýšit svůj rozpočet na vzdělávání a výcvik v příštím roce. Polovina respondentů očekává udržení rozpočtu na stejné úrovni jako letos. Částky zaplacené za výcvik se liší sektor od sektoru. Roční výcvikový rozpočet v soukromém sektoru je obecně vyšší než ve veřejném sektoru.

Zaměstnavatelé, kteří poskytují výcvik a vzdělávání, jsou pro lidi hledající ptráci atraktivnější. Klíčovou výzvou pro lidské zdroje je, aby linioví manažeři brali výcvik vážně a aby sami byli vybaveni pro rozvíjení svých podřízených. Částka přidělená na výcvik na jednoho zaměstnance se snižuje s rostoucí velikostí organizace. 40 procent respondentů nenabízí výcvik základních dovedností (gramotnost a znalost počtů). 54 procent zaměstnavatelů nenabízí také žádné jazykové vzdělávání, navzdory stále internacionálnějšímu trhu a větší hodnoty znalosti cizích jazyků. Metody tváří v tvář jsou populárnější než pasivní výukové metody a jsou považovány za efektivnější. Devět z deseti zaměstnavatelů využívá externího dodavatele vzdělávání.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today