Výsledky studie HR Controlling 2006

Srovnávací studie HR Controlling 2006 poskytuje hodnoty klíčových ukazatelů personálního řízení. Výzkumu se v České republice zúčastnilo 84 předních společností. Podle studie by se společnosti měly zaměřit na budování takové firemní kultury, jež vytváří prostředí, které přivede a udrží požadované pracovníky.

Česká republika má ve srovnání s Evropou v oblasti řízení lidských zdrojů před sebou stále ještě dlouhou cestu. Zejména ryze české společnosti zdaleka nevyužívají možností lidského kapitálu. V řadě z nich je oddělení lidských zdrojů stále chápáno pouze jako nákladová položka. Studie přitom jasně dokazuje, že investovat do lidí se vyplatí.

Zahraniční společnosti jsou schopné dosahovat vyšších hospodářských výsledků i za cenu vyšších nákladů
- Firmy, které investují do lidského kapitálu a současně se věnují zvyšování efektivity všech svých procesů a činností, dosahují vyšších zisků, a to i přes vyšší náklady na zaměstnance.
- Firmy se zahraničním kapitálem mají ve srovnání s ryze českými společnostmi sice vyšší celkové náklady přepočtené na jednoho pracovníka (téměř 3,5 mil. Kč versus 2,3 mil. Kč), a to včetně nákladů na odměňování (téměř 0,5 mil. Kč vs 320 tis. Kč), přesto jsou schopné generovat vyšší zisk před zdaněním a ekonomickou přidanou hodnotu na jednoho pracovníka.
- Společnosti v České republice investují do vzdělávání a rozvoje svých pracovníků pouze čtvrtinu prostředků, které jsou běžné v Evropě. Firmy se zahraničním kapitálem přitom investují více než ryze české společnosti.

Evropa směřuje k využívání interních zdrojů
- Výsledky studie ukazují, že evropské firmy lépe využívají interních zdrojů - jak při obsazování volných pracovních pozic z vnitřních zdrojů, tak v oblasti vzdělávání a rozvoje. Česká republika ale na tento trend zatím příliš nereaguje. V Evropě stráví zaměstnanci na interním školení 8,1 hodiny ročně, zatímco v České republice je to pouze jen 2,8 hodiny.

Vysoká fluktuace pracovníků snižuje produktivitu firem a zároveň zvyšuje jejich náklady
- Míra fluktuace je v České republice mnohem vyšší než v Evropě (15,8 % vs 9,1 %). Společnosti by se měly zaměřit na budování takové firemní kultury, jež vytváří prostředí, které přivede a udrží požadované pracovníky. Nejstabilnější zaměstnanci jsou v chemickém průmyslu, kde tato míra dosahuje 6,9 %. Naopak tou nejvyšší trpí firmy v automobilovém průmyslu (34,2 %).
- Společnosti mají stále rezervy v procesu náboru a výběru zaměstnanců a v systému hodnocení pracovního výkonu. To se odráží ve zvýšené míře nedobrovolné fluktuace, tedy v počtu pracovníků, kteří ze společnosti odchází z podnětu zaměstnavatele. Tato fluktuace v ČR dosahuje 5,3 %, v Evropě pak 3,3 %.

Další zjištění
- Míra absence se v České republice pohybuje na úrovni 4,7 % (Evropa 2,2 %).
- Z celkových nákladů personálního oddělení činí náklady na outsourcing 10 %, Evropa pak vykazuje 12 %. Společnosti přitom nejčastěji využívají outsourcingu v oblasti náboru a výběru zaměstnanců.
- Nábor jednoho zaměstnance z externích zdrojů stojí společnosti téměř 16 000 Kč. Tato částka je samozřejmě silně ovlivněna skutečností, zda firma hledá specialistu, manažera či manuálního pracovníka.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info