Vysokoškoláci mají rádi pohodlí a jistotu

Flexibilita zaměstnanců stojí na předním místě v diskusích o konkurenceschopnosti firem a celých národních ekonomik. U nejvzdělanějších lidí však neplatí, že by byli i nejochotnější měnit místa a profese a přizpůsobovat se potřebám trhu práce. Vyplývá to ze sociologického průzkumu Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti , který provedla ostravská univerzita společně s agenturou SC & C.

Ukázalo se, že jsou to právě vysokoškoláci, kteří projevili nejmenší souhlas s nutností vystřídat více zaměstnavatelů. Na nutnost vystřídat během života dokonce více odlišných profesí byla odezva ještě nižší. Zajímavé také je, že vysokoškoláci jsou nejméně ochotni změnit zaměstnavatele i v případě, že to pro ně bude výhodné.

Český vysokoškolák vyšel z tohoto projektu, jehož se zúčastnilo 2700 osob ve věku 25 až 60 let, jako člověk nepříliš ochotný přijímat rizika, i když by byla patřičně ohodnocena. Raději volí strategii „rentiéra“ (jistota nižšího rizika ve spojení s nižším ziskem) než „podnikatele“ (vyšší zisk za vyšší riziko). Přispívá k tomu výuky na českých vysokých školách i odlišné chápání statusu vzdělanosti v Evropě a ve Spojených státech.

-kk-

Zdroj: Ekonom - INternetová verze týdeníku Ekonom (vydavatel Economia online)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ekonom