Zamyšlení nad inovací

Náborář má v dnešní době nelehkou roli. Na korporátní straně můžete být zatížen 40 požadavky, které měly být splněny nejlépe včera. Při práci pro agenturu je zase dobře placen pouze, pokud je úspěšný.

Je potřeba rozmýšlet o tom, jak zlepšit kvalitu toho, co produkujete a jak udržet věci, které jsou smysluplné a produktivní a vyhnout se těm, které nejsou. Lidé by měli zhodnotit pečlivě vše, co je nové a vyvarovat se „inovativních“ řešení, která přidají více práce než vylepšení.

Co tedy dělat, abyste byli efektivnější, méně stresovaní a těšili se vyvážené a civilizované práci? Inovovat? Někdy určitě ano, ale většinou to není nutné. Je zapotřebí zjednodušovat, zjistit, co skutečně funguje efektivně a vyloučit to, co ne. Pro řadu náborářů je technologie Zlatý grál. Dlouho před příchodem Internetu nebo počítačů dokázali být náboráři také velmi úspěšní.

Technologie je často vnímána jako skvělý prostředek, někdy to ale nemusí platit. Je zapotřebí více času pro utváření hlubších vztahů, aby mohla probíhat efektivnější komunikace. Možná přišel čas méně inovovat, odstranit rušivé vlivy a zaměřit se na pochopení a komunikaci se zákazníky, pro které pracujeme. Možná přišla doba zvednout telefon a spojit se s těmi, které neznáme. Snad je na čase ocenit, že pravé přátelství se nedá získat přes pixely a nepřichází od Friendstera, ale od lidí, se kterými vedete smysluplný dialog na základě společných zájmů, sdílených vizí a vzájemného respektu.

Co když budete úspěšnější s méně nesmysly a vynálezy? Přemýšlejte o tom. Dokážete být spokojení a produktivní s tímto druhem reality?

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net