Zapojení zaměstnanců do zvyšování kvality a produktivity nemusí být noční můrou

V říjnu 2012 nabízí DMC management consulting svým klientům unikátní příležitost setkat se osobně s jedním z autorů zlepšovací metody Training Within Industry Patrickem Grauppem na dvou summitech konaných 1. října v Malackách a 5. října v Havlíčkově Brodě. Na programu jsou vedle krátkého představení všech modulů metody TWI zejména praktické ukázky a výsledky její implementace přímo na místě, v provozech klientů DMC management consulting.

„V naší společnosti je vysoká fluktuace, lidé jsou nespokojeni, dělají chyby a zhoršuje se atmosféra. Rádi bychom uspořádali školení na komunikaci a motivaci, pokud možno maximálně na jeden den, abychom neztráceli příliš času...“ Zní vám to povědomě a hledáte cesty, jak situaci řešit?

Právě (a nejen) Vám je určena zlepšovací metoda TWI (Training Within Industry). Výše uvedené problémy mají často jiné příčiny, ty lze pomocí mapování a metody TWI odhalit a navrhnout řešení a další kroky k jejich odstranění. Na rozdíl od běžných rychlokurzů je TWI nejen školením, ale hlavně zlepšovací metodou, která má dlouhodobější výstupy. Mění způsob myšlení zaměstnanců, snižuje plýtvání a soustředí se na standardizované činnosti. Řeší příčiny, nehasí požár.

Exkluzivním partnerem TWI Institute USA je v Čechách a na Slovensku společnost DMC management consulting, která díky tomuto partnerství již několik let pomáhá svým klientům efektivně zvyšovat produktivitu a kvalitu. TWI (Traning Within Industry) je program, který vznikl v USA během 2. světové války, kdy americký průmysl čelil nutnosti školit milióny nových zaměstnanců – rychle a efektivně, navíc program musel být velmi praktický. TWI se soustředí na tři základní dovednosti, které by měl dobrý vedoucí mít. Jsou to pracovní instrukce (Job Instruction), pracovní metody (Job Methods) a pracovní vztahy (Job Relations). Metody TWI se staly základem Toyota Production System. Job Instruction učí, jak rychle instruovat pracovníky správně plnit úkoly, Job Methods, jak zlepšovat práci a omezovat zmetkovost. Job Relations se věnuje tomu, jak vycházet s lidmi a řešit záležitosti týmu. TWI zkrátka učí manažery odpovědnosti za svůj tým, jak zvládat valící se problémy, jak vhodně plánovat rozvoj svých podřízených a jak neustále zlepšovat procesy.

Dnes, téměř o 70 let později používá Job Instruction ve virtuálně nezměněné podobě Toyota Production System. Job Methods a Job Relations byly modifikovány, ale principy zůstávají. TWI moduly prožívají v USA renesanci a jsou využívány stovkami společností jako vysoce efektivní a ověřené školicí metody.

I společnosti působící na českém trhu neustále hledají efektivní nástroje rozvoje zaměstnancům směrem ke zvyšování produktivity a kvality jejich práce. Dnes to již není zdaleka zájem jen personálních ředitelů, ale přímo manažerů výroby nebo ředitele závodu. Trendem ve vzdělávání je praktický výcvik a koučink zaměstnanců nižšího, středního i top managementu firmy. Manažer má zájem získat ze školení vyšší a dlouhodobější efekt ihned uplatnitelný v praxi. Významnou roli v této oblasti hraje i stále zvyšující se zájem o implementaci metod štíhlé výroby, hledání rezerv a využívání moderních metod ke snížení plýtvání.

Implementace štíhlé výroby, řízení produktivity práce a snižování nákladů je v současné době jedním z klíčových kroků pro zvýšení efektivity firmy,“ říká Markéta Šimáková, partnerka a výkonná ředitelka společnosti DMC management consulting, a dodává: „Školení ve strukturované formě vytváří podmínky pro stabilní proces.“ Metoda TWI se tak stává součástí života firmy, součástí uvažování zaměstnanců a součástí rozhodování managementu. „Všechny tři základní moduly TWI fungují dohromady jako třínohá stolička – dáte-li jednu pryč, stolička spadne,“ říká Markéta Šimáková.

Více informací naleznete na http://www.dmc-cz.com/images/dokumenty/pdf/twi_summit_2012_cz.pdf, www.dmc-cz.com a www.twi-institute.com.