Zdravé lidské zdroje

Mary Sue Rogers vede divizi lidských zdrojů u IBM Business Consulting Services v Londýně. V poslední době se zabývá zajímavým nástrojem pro zefektivnění funkce lidských zdrojů, který nazývá HCM Health Check (kontrola zdraví řízení lidského kapitálu). Tento nástroj vznikl na základě rozhovorů s manažery lidských zdrojů ve stovkách firem na celém světě. Vychází ze zjištění, že řada organizací má problémy s identifikováním a rozvojem klíčových dovedností a talentů zaměstnanců, které jsou kritické pro konkurenceschopnost. Již na podzim si jej budou moci bezplatně vyzkoušet účastníci konference HR Technology v americkém Chicagu. S redaktory serveru Workindex.com hovořila Mary Sue Rogers o tomto novém nástroji a celkovém stavu odvětví řízení lidských zdrojů.

Zdravou organizaci definuje Mary Sue Rogers jako vyváženou. Nemusí být nejefektivnější z hlediska nákladů, měla by však dosáhnout rovnováhy mezi poskytovanými službami a infrastrukturou nákladů, která umožňuje bližší soustředění na strategické iniciativy v rámci HR. HCM Health Check pomáhá odhalit stupeň zdraví organizací ve smyslu využívání technologií, naslouchání zákazníkům, financí i procesů. Ukáže, kam se zaměřit při transformaci. Jedná se kombinaci průzkumů a měření, které se provádí již roky, ale byly nově propojeny, aby byly systematičtější a lépe strukturované.

Rozhovor se dále zabývá aktuální studií IMB věnované lidskému kapitálu – 2005 Global Human Capital study. Ta rozdělila organizace na vysoce a nízce „dotykové“ podle toho, jak dobře spolupracují manažeři se zaměstnanci. Data obsažená v této studii posloužila z velké části jako podklady pro nástroj HCM Health Check. Firmy by podle Mary Sue Rogers měly provádět kontrolu svých oddělení HR pomocí tohoto nástroje každých 12 až 18 měsíců, aby se mohly efektivně rozvíjet.

„Svět se rychle mění. Populace stárne, rozvíjí se globální outsourcing a síla zemí, jako je Brazílie, Rusko, Indie nebo Čína. Všechny tyto dynamické změny budou nutit lidské zdroje k novému přístupu k řízení lidí. Věci, jako je odměňování, benefity, důchody a personální plánování budou vypadat zcela jinak než dnes. Bude to jiná agenda a lidské zdroje musí být připraveny,“ shrnuje.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com