Ženy a životní prosperita

Mladé ženy jsou vychovávány v tom duchu, že mohou „mít vše“: najít rovnováhu mezi kariérou a rodinným životem. Jistý britský průzkum zkoumal rozdíly mezi představami a skutečnou zkušeností žen různých věkových skupin, které žijí multifunkčním životním stylem, se zaměřením na jejich prosperitu a blaho.  

Zjištění

Všechny oslovené ženy neměly problém definovat, co pro ně prosperita a blaho znamenají a věřily, že se jejich postoj během života příliš nezmění. Uvedly také, že „blaho“ jejich dětí přispívá k jejich vlastnímu.

Práce podle obou skupin je pro jejich celkovou spokojenost velmi důležitá. Povaha jejich pracovní role byla ale vnímána pozměněná kvůli nárokům rodičovství. Mladší ženy očekávaly nutnost kompromisů v jejich pracovním životě tak, aby byly schopny dostát všem svým závazkům.

Jednou z hlavních stížností obou skupin byly neuspokojivé podmínky částečných pracovních úvazků. Obě skupiny identifikovaly nedostatek uznání a nerealistické požadavky. Možnost žít a fungovat ve více rolích údajně jejich blahu a prosperitě přispívá.  

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management