Změny na trhu práce vyžadují změny v organizacích

Technologický pokrok s sebou odjakživa přináší zánik pracovních míst, která vyžadují nízký stupeň odborné kvalifikace a jsou hodnocena nižšími mzdami. V dnešní době však již kvůli moderním technologiím přicházejí o práci i vysoce kvalifikovaní finanční analytici, daňoví poradci nebo právníci. Nahrazují je chytré algoritmy, které jejich práci zvládnou rychleji a levněji. Jaké další trendy momentálně hýbou světovým trhem práce?

Ilustrační snímek

Paolo Gallo, poradce prezidenta Světového ekonomického fóra v Ženevě, shrnul následující nejsilnější trendy současného trhu práce.

1. Samostatně výdělečná činnost

Většina pracovních míst, které dnes vznikají v rozvinutých ekonomikách, nenabízí smlouvy na dobu neurčitou, ale různé formy samostatně výdělečné činnosti. Zaměstnavatelé těmto pracovníkům nezajišťují sociální a zdravotní pojištění, neposkytují dovolenou ani další jistoty a formy ochrany.

2. Delší život

Průměrná délka života roste přibližně o dva roky za každé uplynulé desetiletí. V Japonsku, Itálii a Německu aktuálně dosahuje 90 let u žen a 80 let u mužů. S rostoucí délkou života však přichází otázka, jak zajistit důchody pro osoby, které budou v důchody déle než 20 nebo i 30 let. Další otázkou je celoživotní vzdělávání zaměstnanců.

3. Nové profese

Moderní technologie vytvářejí pracovní pozice, z nichž více než polovina je zcela nových. Patří sem například odborníci na umělou inteligenci, internet věcí, strojové učení, autonomní vozidla apod. Zatímco výše mezd pro tyto odborníky raketově stoupá, tradiční profese jsou hodnoceny stále méně.

4. Silnější role žen

I když dnes ženy tvoří většinu světové populace, pracují za nižší mzdy a v rolích, které nedosahují úrovně jejich odbornosti. Budoucnost v podobě nadcházející 4. průmyslové revoluce však vyžaduje právě ženské charakteristiky, jako je schopnost spolupráce, empatie, naslouchání či kreativita.

Paolo Gallo upozorňuje, že již nemůžeme budovat stejné organizace jako za 1. průmyslové revoluce, kdy byli zaměstnanci považování za snadno nahraditelné. Fungovat podle něj nemůže ani stále výrazná byrokracie ve veřejném sektoru. Lidem je třeba dát více pravomocí a rozloučit se se stylem řízení v podobě odměn a trestů. Znalostní pracovníci čerpají motivaci z účelu své práce, autonomie k jejímu výkonu, možnosti dále se zdokonalovat a fungovat ve spravedlivých podmínkách.

-kk-

Zdroj: World Economic Forum - Světové ekonomické fórum
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Economic Forum