4. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a.s., člen sítě Enterprise Europe Network, Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta a Centrum strojírenského výzkumu si Vás dovolují pozvat na 4. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

18. – 20. května 2011

Zámecká galerie Státního zámku Sychrov

Sympozium nabízí odborníkům, kteří se věnují oblasti vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠ, prostor pro získání nových znalostí, výměnu zkušeností s realizací vzdělávacích aktivit a především možnost navázání nových pracovních kontaktů. Program Sympozia je rozdělen do tří tematických bloků:

  • 18. května - Komunikace ve vědě a výzkumu
  • 19. května - Rozvoj znalostí v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví a komercializace výsledků výzkumu a vývoje
  • 20. května - Finanční a manažerské kompetence vědecko-výzkumných pracovníků

 

Účastníci mohou v rámci Sympozia představit své aktivity v oblasti vzdělávání lidských zdrojů ve vědě a výzkumu prostřednictvím prezentací v rámci diskuse odborného článku publikovaného ve sborníku Sympozia. Více informací o možnostech prezentace Vašich aktivit naleznete na webových stránkách: www.sympoziumsychrov.cz.

Pro účastníky, kteří mají zájem zúčastnit se pouze vybraných dnů Sympozia, je připravena série doprovodných vzdělávacích akcí. V termínu 19. - 20. května je možné vybrat si některý z nabídky kurzů Mediatréninku, Vyjednávání v projektovém týmu, Zakázky malého rozsahu. Vědecko-výzkumní pracovníci a studenti VŠ mohou doprovodné vzdělávací aktivity absolvovat také samostatně, bez účasti na Sympoziu.

Informace o kompletním programu Sympozia, vzdělávacích kurzech, včetně organizačních informací a registračního formuláře jsou k dipozici na stránkách www.sympoziumsychrov.cz. Registrace je možná do 29. dubna 2011.

Veškeré další informace poskytne zájemcům organizační výbor Sympozia na: