ArcelorMittal University má pobočku v Ostravě

Ostrava, 21. června 2011 – Dnes bylo v ArcelorMittal Ostrava otevřeno nové školicí středisko, které se současně stalo kampusem ArcelorMittal University. Tato ojedinělá firemní univerzita má své sídlo v Lucemburku, doposud byl otevřen pouze jeden další kampus, v Jihoafrické republice. „Je to pro nás velice prestižní záležitost, protože Ostrava je teprvé druhá jednotka na světě, které se tento status podařilo získat,“ hodnotí generální ředitel ArcelorMittal Ostrava Augustine Kochuparampil. Slavnostního zahájení se zúčastnil i ředitel ArcelorMittal Univerzity Christian Standaert a rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák.

ArcelorMittal University sídlí v budově Technické školy ArcelorMittal, která byla poprvé slavnostně otevřena v říjnu 1965. Nyní se budova dočkala po 45 letech kompletní rekonstrukce. Od prosince 2010 probíhaly práce na interiérech střediska s hlavním cílem zvýšit jeho kapacitu a zmodernizovat prostory. „Rekonstrukci v tak velkém rozsahu jsme mohli realizovat díky tomu, že na část jsme získali finanční příspěvek fondů EU z programu Školící střediska pod záštitou agentury Czech Invest,“ vysvětluje personální ředitel společnosti Jan Rafaj.

Kapacita školy byla před rekonstrukcí 334 osob. „Nyní po rekonstrukci máme připraveny učebny pro 520 osob, především díky tomu, že byly zvětšeny a pro výuku využity prostory, které dříve sloužily jako kanceláře. K dispozici je tak nyní šest velkokapacitních učeben, největší z nich má prostor pro více než padesát osob,“ dodává Rafaj. Ročně tak bude možné proškolit tisíce zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava a jejích dceřiných společností.

V loňském roce se v prostorách technické školy vystřídalo více než 14 tisíc zaměstanců a počet odškolených člověkohodin dosáhl více než 135 tisíc. Největší část školení tvořily profesní kurzy, bezpečnostní školení, jazykové kurzy, tréninky měkkých a manžerských dovedností, PC kurzy a celá řada dalších školení. „Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců bylo jedno z kritérií v soutěži Nejlepší zaměstnavatel. Úroveň, kterou máme nastavenou v ArcelorMittal Ostrava, byla odbornou porotou hodnocena velmi pozitivně, ukázalo se, že patříme v České republice mezi špičku,“ říká s uspokojením Jan Rafaj.

ArcelorMittal University vznikla v roce 2006 a navázala na tradice firemního vzdělávání v původních hutních společnostech Mittal Steel a Arcelor. Cílem této univerzity je získávat, udržovat a rozvíjet talenty z řad zaměstnanců a připravovat tak budoucí lídry firmy. „ArcelorMittal University je součástí firemní kultury ArcelorMittal, díky ní je možné nastavovat a sdílet odborné know how v našich jednotkách po celém světě,“ vysvětluje ředitel univerzity Christian Standaert. Kromě klasické výuky ve své centrále v Lucembursku využívá univerzita novou technologii v oblasti výuky na dálku, virtuální třídy, on-line programy a projektovou práci. „Velmi přínosné je, že na přípravě a realizaci programů pro ArcelorMittal University se podílí interní i externí odborníci včetně vrcholového managementu firmy. A dnes to platí více, než kdykoliv v minulosti,“ dodává Standaert. Ročně projde touto univerzitou téměř 20 tisíc lidí.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 milióny tun oceli, exportuje zhruba 50 % produkce do více než 50 zemí celého světa. Zaměstnává téměř 6 tisíc lidí, dohromady s dceřinými společnostmi jich je téměř 9 tisíc. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2010 činila více než 30 696 korun. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.