Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů ocení na odborné konferenci nejlepší HR počiny roku 2010

Již 22. března 2011 dojde v hotelu Praha k vyhlášení vítězů jedenáctého ročníku oborové soutěže HREA – Excellence Award, která oceňuje nejlepší personální projekty. Stane se tak na výroční konferenci pořádané Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) HR Know How 2011. Stěžejním tématem 14. ročníku konference bude angažovanost zaměstnanců jako strategického prvku řízení firmy. Jako každý rok reaguje téma konference na aktuální trendy v rozvoji a řízení lidských zdrojů. Přednášející zastupují jak velké korporace působící v České republice, tak v zahraničí, což dodává konferenci HR Know How 2011 celoevropský rozměr.

„Jsme rádi, že se nám opět podařilo zajistit účast zahraničních přednášejících jako Pietera Haena, prezidenta EAPM (European Association for People Management) či Davida Buffina, který v oblasti lidských zdrojů působí ve Velké Británii,“ říká Mgr. Zita Lara, výkonná ředitelka a jednatelka ČSRLZ. „ČSRLZ konferencí vytváří platformu pro předávání zkušeností HR specialistů, kteří tvoří hlavní část obecenstva. Konference je však určena všem manažerům se zájmem dozvědět se více o vedení a rozvoji zaměstnanců,“ dodává Zita Lara. „Spojit vyhlášení oborové soutěže HREA – Excellence Award a odbornou konferenci HR Know How 2011 se přímo nabízí. Kdo jiný než právě kolegové z oboru ocení nejlepší personální projekty, které našly reálné uplatnění v praxi a staly se přínosem pro organizaci i obor,“ uvádí k soutěži Zita Lara.

Cena „HREA – Excellence Award“ vznikla s cílem ocenit nejlepší projekty a profesionály působící v oblasti lidských zdrojů, kteří nejvíce přispěli k rozvoji své profese a společnosti, pro kterou pracují. Zvláštní důraz při hodnocení klade porota na vliv na podnikatelské výsledky, originalitu a inovativnost projektu, na přidanou hodnotu pro společnost či na dlouhodobý přínos pro obor. O cenu mohou usilovat jak komerční subjekty, tak neziskové organizace a úřady veřejné správy. Výběrová komise a odborná porota složená z profesionálů z oblasti rozvoje lidských zdrojů pak dle stanovených pravidel určí vítěze.

Své projekty letos nominovaly do soutěže společnosti:

 • Arcelor Mittal Ostrava - Steel Akademie - unikátní vzdělávací program pro odborníky v oboru hutnictví
 • Česká spořitelna a.s. - Transformace oddělení Lidských zdrojů České spořitelny, a. s.
 • ČEZ a.s. - Strategický nábor
 • ČSOB a.s. - ČSOB Program pro maminky a tatínky
 • Hanácké železárny a pérovny a.s. - Implementace standardu Investors in People ve společnosti Hanácké železárny a pérovny a.s.
 • Impress a.s. , člen skupiny Ardagh - FOCUS aneb zaměřením pozornosti zaměstnanců na instruktáže a pracovní ukázky ke zvyšování výkonů ve výrobě
 • Letiště Praha a.s. - Hodnoty společnosti Letiště Praha
 • Linet spol. s.r.o. - S program – podpora odborné přípravy žáků technických oborů SŠ a SOU a jejich následné začlenění do pracovního procesu
 • T- Mobile Czech Republic - Re-design rozvoje zaměstnanců ve společnosti T-Mobile
 • UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - TALENTS ALUMNI – „We are the team“ Talenti sami sobě
 • VZP ČR - „PUMY & SOVY“ - Rozvoj talentů (TMA) a stabilizace a rozvoj klíčových zaměstnanců (KLÍČE)
 • Úřad Regionální rady Střední Morava - Úřad, který má srdce - Implementace standardu Investors in People na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
 • MVČR - Akceptace specifických potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň MV: nástroj k vyšší efektivitě práce  

 

„Do soutěže bylo nominováno 13 velmi kvalitních projektů z různých oblastí: od náboru, vzdělávání, přes firemní kulturu, až po práci se specifickými skupinami zaměstnanců. Porota se snažila zviditelnit projekty, které mohou být inspirací a motivací pro další kolegy z oboru,“ říká předsedkyně odborné poroty Rostya Gordon-Smith z České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.

Mezi finalisty odborná porota vybrala projekty společností Arcelor Mittal Ostrava (Steel Akademie), VZP ČR (PUMY a SOVY), Linet spol. s r.o. (S program). Projekt společnosti ArcelorMittal Ostrava je zaměřen na dlouhodobý vzdělávací program pro odborníky v hutním průmyslu. Projekt PUMY a SOVY kreativně řeší rozvoj talentovaných a klíčových zaměstnanců. S program společnosti Linet řeší odbornou přípravu žáků technických oborů střední škol a středních odborných škol a jejich následné zapojení do pracovního procesu.

O samotném vítězi ceny HREA 2010 rozhodnou účastníci konference přímou volbou. Na konferenci také bude vyhlášena cena odborné poroty za mimořádný přínos. Pro finalisty jsou připravené zajímavé ceny. Jazyková škola Channel Crossings věnuje finalistovi HREA dva týdny angličtiny na prestižní jazykové škole v Londýně v hodnotě 50 000 Kč. Pracovní portál Profesia.cz zase věnuje roční analýzu platů a benefitů PayLab Multi a další služby ve stejné hodnotě. Nakladatelství odborné literatury Grada Publishing věnuje odborné publikace v hodnotě 20 000 Kč.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, Ostrovní 126/30; Kateřina Řeháková, e-mail katerina.rehakova@crestcom.cz, gsm: 731 613 603, Lenka Pokorná, e-mail: lenka.pokorna@crestcom.cz, tel.: 222 927 111, gsm: 731 613 623 www.csrlz.cz