Čtyři milióny pro studenty a učitele ze Středočeského kraje

Necelé čtyři miliony korun budou letos rozděleny mezi studenty a učitele z odborných škol ve Středočeském kraji a to díky projektu Odborné vzdělání – cesta k úspěšné budoucnosti. Projekt je zaměřen na zvyšování kvality odborného vzdělávání a posilování dovedností studentů. Nositelem projektu je Nadace rozvoje občanské společnosti a je realizován díky dánské nadaci The Velux Foundations.

Dnešním dnem vyhlašuje Nadace rozvoje občanské společnosti dvě grantová řízení, do kterých mohou přihlásit svůj projekt  Střední odborné školy a Střední odborná učiliště ve Středočeském kraji, u nichž je Středočeský kraj zároveň zřizovatelem. Cílem výzev je zvýšení kompetencí a dovedností žáků a jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce prostřednictvím mimoškolního vzdělávání a účasti na soutěžích.

První grantová výzva je zaměřena na podporu zapojení žáků do specializovaných kurzů, seminářů, vzdělávacích workshopů, přičemž zacílení musí souviset se studovaným oborem a též na účast v soutěžích a olympiádách.

Druhá grantová výzva podpoří pořádání seminářů, workshopů, sportovních utkání, vědomostních soutěží, výstav i společenských akcí pro žáky, komunitu, školu i veřejnost.

Realizátorem aktivit musí být kolektiv nejméně 3 žáků, kteří budou mít garanta projektu v osobě pedagoga ze své školy. Žáci jsou hlavním nositelem i realizátorem projektu od jeho záměru, přes podání žádosti, realizace podpořeného projektu až po jeho vyúčtování.

V dubnu a říjnu bude pak vyhlášeno grantové řízení pro učitele cílené na přípravu didaktických a výukových materiálů. Zde cílíme na zvýšení úrovně vědomostí a pravděpodobnosti úspěšného složení závěrečných zkoušek a celkovou modernizaci výuky.

Studentskými a učitelskými granty podporujeme angažovanost žáků a učitelů vedoucí ke zlepšení nejen jejich individuální situace, ale k modernizaci výuky samotné do budoucna. Zapojením do našich výzev ukážou studenti i jejich učitelé, že mají o nové trendy a změny ve vzdělávání zájem. My jsme připraveni je pak ve změnách podpořit.“říká Taťána Plecháčková, ředitelka NROS.